Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

NJI besteedt aandacht aan Kinderrechtendag

In het kader van de kinderrechtendag en het 42-jarig bestaan van Huize Betheljada heeft het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) een bezoek gebracht aan het tehuis en de kinderen met een beperking verwend. Het doel van dit bezoek is om de gemeenschap te stimuleren om meer aandacht te besteden aan de rechten van het kind en deze te respecteren en te waarborgen. De kinderrechtendag is op zaterdag 20 november en het bezoek heeft op vrijdag 19 november plaatsgevonden. Dit jaar is het thema: “Het recht om je eigen verhaal te kunnen vertellen”.

Groepsfoto van de kinderen van Huize Betheljada.

De onderdirecteur NJI, Mitesh Bhaggoe, heeft aangegeven dat de rechten van elk kind gesrespecteerd en nageleefd moeten worden ongeacht de etniciteiten, vaardigheden of beperkingen. Hij heeft medegedeeld dat alle kinderen beschermd moeten worden en kansen aangeboden moeten worden om zich naar hun beste te ontwikkelen. Namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft Bhaggoe dank uit gebracht aan het personeel van huize Betheljada voor de geleverde diensten en in het bijzonder de zorg aan deze speciale kinderen met complex meervoudige beperkingen.

Vermeldenswaard is dat de foto’s gepubliceerd zijn met toestemming van huize Betheljada en de familie van de kinderen.

Paramaribo, 19 november 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken