Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht CIP geïnstalleerd

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 31 mei 2023, Susan Bansropansingh geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP).  Bansropansingh is door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), voorgedragen voor deze functie die vacant was. De vorige voorzitter, Aroen Jadoenathmisier, die eveneens vertegenwoordiger was van EZOTI is niet meer verbonden aan het ministerie, waardoor de functie kwam open te vallen. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt door het ministerie van AWJ en EZOTI ingevuld. In deze zittingsperiode is het voorzitterschap aan EZOTI toegewezen. Het CIP heeft als doel het bevorderen van de productiviteit en innovatie, zowel bij de publieke als private sector, om te geraken tot een verhoogde productie, economische groei, verbeterde concurrentiepositie en een gezonde beroepsbevolking voor Suriname.

Bij deze gelegenheid heeft minister Mac Andrew de nieuwe voorzitter bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het opstarten van het CIP. De minister informeerde haar over de inspanningen van het ministerie om technische assistentie verleend te krijgen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor het opstarten van het centrum en voor het ontwikkelen van een raamwerk voor ons land voor het toepassen van een methodologie met betrekking tot productiviteitsmetingen. De bedoeling is dat de ILO hiertoe twee internationale experts voor enkele maanden ter beschikking zal stellen van ons land, maar indien het niet lukt om deze technische ondersteuning te krijgen, dan mag volgens hem de raad niet bij de pakken gaan neerzitten. De raad dient in dat geval alternatieve internationale bronnen te zoeken voor de benodigde technische ondersteuning aan het centrum. De bewindsman informeerde de nieuwe voorzitter voorts dat het centrum bezig is personeel aan te trekken om van start te gaan met de werkzaamheden. Hij ziet graag een snelle operationalisering van het CIP. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar de inzet van de nieuwe voorzitter en de raad om de gestelde doelen te realiseren.

Paramaribo, 01 juni 2023

Communicatie Unit, 

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew en Susan Bansropansingh, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP).