Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nieuwe CARICOM-jeugdambassadeurs voor Suriname

Suriname heeft twee nieuwe CARICOM-jeugdambassadeurs, namelijk Matai Zamuël en Fay King, die op dinsdag 22 november 2022 zijn gekozen voor de komende twee jaren. De verkiezingen zijn georganiseerd door het Directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken onder toezicht van een selectiecommissie die door minister Steven Mac Andrew is ingesteld. De verkiezingen zijn gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse ZakenInternational Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), waar vertegenwoordigers van jongerenorganisaties die geregistreerd staan bij het directoraat Jeugdzaken, hun stem mochten uitbrengen op de vier kandidaten die na een gedegen selectieprocedure waren overgebleven voor de verkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben de kandidaten een presentatie moeten houden over het onderwerp ‘What is your view on Youth Development for CARICOM Countries and Suriname in particular? What should we focus on with regards to development of our youth in order to improve the standard of living and to be competitive in the global market’. Iedere kandidaat hield een presentatie van 5 minuten, waarbij de uiteindelijke winnaars ook de beste presentaties hielden.

Minister Steven Mac Andrew sprak de aanwezigen toe. Hij zei dat Jeugdparticipatie een voorname rol inneemt binnen het beleid van het ministerie, in het bijzonder het concept van Youth POWER. Hij benadrukte dat jeugdparticipatie inhoudt dat de jeugd ook daadwerkelijk betrokken wordt in besluitvormingsprocessen zowel in Suriname als in de regio. De vertegenwoordiging van Surinaamse jongeren binnen de CARICOM vindt hij daarom van eminent belang. Tegen deze achtergrond vindt hij het ook belangrijk dat jongeren meer betrokken raken bij ontwikkelingen binnen de CARICOM, inclusief de mogelijkheden die de CARICOM hen biedt op diverse gebieden, zoals: scholing, werkgelegenheid, dienstverlening en vestiging van bedrijven. Gezien het feit dat het programma voor CARICOM- Jeugdambassadeurs spoedig van start gaat, is het volgens hem van groot belang dat Suriname zijn jeugdambassadeurs nu kiest om straks te kunnen afvaardigen. Mac Andrew is van mening dat een zware taak te wachten staat op de Jeugdambassadeurs die het standpunt van de Surinaamse jongeren kenbaar moeten maken en bepleiten binnen de CARICOM, maar ook omgekeerd de jeugd in Suriname zullen moeten informeren over de ontwikkelingen in de Caribische Gemeenschap. Hij heeft de ambassadeurs volledige ondersteuning toegezegd opdat ze een goede beurt kunnen maken binnen de CARICOM. De nieuwgekozen ambassadeurs zullen per beschikking worden ingesteld door de minister en vervolgens worden aangemeld bij het CARICOM-Secretariaat.  

Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, blikt tevreden terug op de verkiezingen en de voorbereidingen ervan. Aangezien het Nationaal Jeugdparlement demissionair is, hebben volgens haar vertegenwoordigers van jongerenorganisaties de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan de stemming. Alle jongeren in Suriname hebben volgens haar middels een advertentie de gelegenheid gehad om te solliciteren naar de functie van CARICOM-jeugdambassadeur voor Suriname. Ze gaf aan dat de gekozen ambassadeurs de schakel zullen vormen tussen Suriname en de CARICOM op het vlak van uitdagingen en ontwikkelingen die betrekking hebben op jongeren. Zij heeft haar waardering uitgesproken aan alle vier kandidaten die tijdens hun presentatie blijk hebben gegeven, een duidelijke visie te hebben over de rol die jongeren dienen te spelen binnen de CARCICOM. 

Paramaribo, 23 november 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vlnr: Samaidy Akima (ex- CARICOM Jeugdambassadeur), Vanessa Rijkland (onderdirecteur Multilaterale Aangelegenheden BIBIS), Mitesh Bhaggoe (onderdirecteur NJI), Matai Zamuël en Fay King (de nieuwe gekozenCARICOM-Jeugdambassadeurs voor Suriname), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Karishma Mathoera (directeur Ondernemerschap EZOTI) en Vivian Redjopawiro (beleidsadviseur Directoraat Jeugdzaken).