Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Nieuwe bataljonscommandanten bij het Infanteriebataljon en Logistiek bataljon

Majoor Niteesh Ramgoelam heeft op vrijdag 14 april het commando overgenomen van het Logistiek bataljon van de Landmacht. Ook het Infanteriebataljon heeft een nieuwe commandant. Die is de majoor Wimmie Marso. Volgens luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew, commandant van de Landmacht, wordt er heel veel van de twee bataljonscommandanten verwacht. De leiding zal de impact van hun werk daarom meten. “De selectie was  geen makkelijke taak. Maar het vertrouwen is er dat met u uiteindelijk een weloverwogen keuze is gemaakt op basis van kritische selectie indicatoren. Er zijn bijzondere competenties in u gezien. Laat integriteit, veerkracht en militaire gedecideerdheid uw onafscheidelijke zichtbare en onzichtbare insignes zijn wanneer en waar dan ook”, stelde de Landmacht-topman . Hij bedankte de gewezen bataljonscommandanten, de majoors Ronny Jhinkoe (Infanterie) en Umro Souda (Logistiek), voor alle inspanningen die ze hebben gepleegd om het imago van de Landmacht als te zijn de grootste eenheid van het Nationaal Leger tezamen met hun staf en personeel onder elke omstandigheid hoog te houden.

Majoor Ramgoelam benadrukte kort in zijn toespraak dat hij dezelfde discipline, medewerking, ondersteuning en loyaliteit van het personeel van het Logistiek bataljon verwacht zoals dat het geval was bij zijn voorganger. Majoor Marso stelde 25 jaar geleden als manschap gestart te zijn bij het 33ste Infanteriebataljon. Na lange tijd is hij dus weer terug om nu het commando van dit bataljon over te nemen. “Detacheringen op en af was ook deel van mijn leven”, benadrukte hij. In deze moeilijke tijd in het land weet hij als bataljonscommandant van de Infanterie welke grote uitdagingen hem te wachten staan. Maar het werk zal toch voortgezet worden in het uitvoeren van de grondwettelijke taak. “Alle opdrachten zullen we volbrengen met de weinige middelen die ter beschikking worden gesteld. We zullen het samen moeten doen, want we hebben allen voor deze job gekozen. Wat we nodig hebben is effectief leiderschap bij de officieren als bij de onderofficieren”, aldus majoor Marso.

Luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew (r) bedankte de gewezen bataljonscommandanten, de majoors Umro Souda (eerste links) en Ronny Jhinkoe (tweede links).