Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nieuw geïnstalleerde NCUK gaat aan de slag

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) geïnstalleerd. Deze commissie heeft als doel kinderarbeid voorkomen en uitbannen in de ruimste zin des woord. Hieraan participeren verschillende ministeries die ook verantwoordelijk zijn voor een deel van het jeugdbeleid. De commissie wordt geleid door Glenn Piroe, die onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken is op het ministerie van AW&J. De installatie heeft op donderdag 5 augustus plaatsgevonden.

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en de commissie van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) tijdens het onderhoud.

De voorzitter van de commissie, Glenn Piroe, heeft de uitdaging samen met de leden aanvaard. Hij heeft de minister aangespoord om de commissie kritisch te volgen. Vanuit het reeds bestaand Actieplan kinderarbeid zal het aspect kinderarbeid verder aangepakt worden. Ook zegt de voorzitter dat de focus zal zijn op meertalige voorlichting. De commissie bestaat uit: Glenn Piroe (AW&J), Rewtie Sietaram (Kabinet van de President van de Republiek Suriname), Navisa Waterberg  (Ministerie van Justitie en Politie), Bruce Sariredjo (Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Yolanda Stella (Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Vanity Cairo (ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport), Hellen Doelwijt (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), Nancy Gooding (Anton de Kom universiteit van Suriname), Merlien Nelson namens Arbeidsinspectie (AW&J), Jason Menso (AW&J).

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat ook de ouders in het geheel meegenomen moeten worden, waarbij nog eens de verantwoordelijkheden van de ouders worden benadrukt. Zij heeft meegegeven aan de commissie om goed onderzoek te doen naar de oorzaken van kinderarbeid in deze COVID-19 pandemie. Daarover buigt de commissie zich door de vraagstukken te identificeren en een aanpak te presenteren. Zij ziet resultaat gerichte adviezen tegemoet van de commissie en verwacht steeds tussentijdse evaluaties en presentaties van de vorderingen binnen de commissie.

Paramaribo, 05 augustus 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken