Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nickerie focust op bescherming van Jongeren bij Kinderrechtenproject

De Kinderrechtenkaravaan van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) was op vrijdag 24 februari 2023 in Nickerie. Onder het thema “Ook ik heb recht op kinderbescherming” hebben de kinderen middels presentaties, zang en spel de universele rechten van kinderen uitgedragen.

Minister Steven Mac Andrew was ook deze keer aanwezig en in zijn spreekbeurt benadrukte de minister, dat het wetenschappelijk is aangetoond, dat kinderen die opgroeien met een gevoel van geborgenheid en bescherming, betere prestaties boeken op diverse gebieden dan kinderen die opgroeien met een onveilig gevoel, stress en trauma. Mac Andrew brak daarom wederom een lans voor kinderen in het heel land om onbezorgd te genieten van het kind zijn. De bewindsman wees daarom op de cruciale rol die plichtsdragers hebben om kinderen te kunnen laten genieten van de diverse rechten, die ze hebben. Het groeiproces van het kind vergt volgens hem continue aandacht van de ouders, leerkrachten en de overheid. Dit is volgens de bewindsman een must voor een positief effect op het functioneren van kinderen op school en op hun schoolprestaties. De minister heeft bij deze gelegenheid zijn bezorgdheid geuit over de mentale gezondheid van jongeren in het algemeen en gaf aan, dat dit vraagstuk bijzondere aandacht zal krijgen van het ministerie.

De burgermoeder van Nickerie, Senrita Gobardhan, vindt dat suïcide in haar district, vooral onder jongeren, zorgwekkend is en daarom is ze van mening dat het onderwerp suïcidaliteit in het kader van de bewustwordingscampagne over Kinderrechten, bespreekbaar moet worden gemaakt. Ze pleit voor meer voorlichting en initiatieven vanuit het ministerie ter suïcidepreventie. De kinderen zijn bij deze gelegenheid ook toegesproken door een psycholoog, Simone Goodett, die de kinderen handvatten heeft gegeven hoe om te gaan met stress, depressie, laag zelfbeeld, en sociale angst. Ook de politie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de jongeren voor te lichten over peer pressure en jeugddelicten, maar vooral hoe zij zich niet schuldig moeten maken aan strafbare feiten. De bijeenkomst met de kinderen was succesvol gezien de actieve participatie en het enthousiasme waarmee de kinderen aan het eind naar huis vertrokken, vervult van de opgedane kennis over kinderrechten.

Het project ‘Kinderrechten’ van het ministerie van AWJ, geschiedt in samenwerking met UNICEF en richt zich op de bewustwording van de naleving van het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Suriname heeft dit verdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden nageleefd en beschermd. Middels dit project zal het ministerie in verschillende districten, aandacht vragen voor kinderrechten van het Surinaams kind. Dit project wordt getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra.

Paramaribo, 27 februari 2023

Communicatie Unit,

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Een impressie van de goed opgekomen kinderen in Nickerie met op de foto: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, minister Steven Mac Andrew en de onderdirecteur Nationaal Jeugdinstituut, Mitesh Bhaggoe.