Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Newmont op kennismakingsbezoek bij minister Kuldipsingh

Vertegenwoordigers van Newmont Suriname, Shirley Sowma-Sumter (Sr. Director External Relations) en Andy Kromodihardjo (HR Manager), hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh. Aan dit gesprek hebben ook de directeur van Arbeid, Jimmy Belfor, en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, deelgenomen. Tijdens dit onderhoud zijn diverse onderwerpen besproken. Hiernaast bestaat er wederzijds de behoefte om samen te werken op gebieden waarbij er raakvlakken zijn. Dit bezoek heeft op 18 februari j.l. plaatsgevonden.

De directeur van Arbeid, Jimmy Belfor, Andy Kromodihardjo (HRManager), De minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, Shirley Sowma-Sumter (Sr. Director External Relations) en  de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson tijdens het onderhoudt.

Een van de onderwerpen die ter sprake kwam was het diversiteitsbeleid van Newmont, onder meer op het gebied van gender en arbeidsvermogen. Daarnaast werd het beleid gericht op verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van Surinaamse medewerkers en toeleveranciers besproken. Newmont biedt werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 personen, loontrekkers en personen in dienst van toeleveranciers. Ook passeerden diverse Community Investment programma’s inclusief Newmont’s bijdrage aan verlichting van de effecten van de Covid-19 pandemie de revue.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat het van belang is dat beide partijen zich sterk maken voor een goede samenwerking. Afgesproken is om samen te geraken tot een plan van aanpak om gezamenlijke doelen na te streven. Voor beide partijen is het milieuaspect van eminent belang en zal er hieraan extra aandacht worden besteed.

Vertegenwoordigers van Newmont Suriname, Shirley Sowma-Sumter (Sr. Director External Relations) en Andy Kromodihardjo (HR Manager), hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh.

Paramaribo, 22 februari 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken