Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Neurochirurgische missie AZP-Leiden/Den Haag succesvol

In samenwerking met neurochirurgen van Leiden/Den Haag is van 31 oktober tot en met 4 november 2022 de neurochirurgische missie voltooid in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Acht patiënten met diverse afwijkingen zijn geopereerd aan de hersenen. De hersenafwijkingen variëerden van tumoren in de grote en kleine hersenen tot aan afwijkingen aan de bloedvaten. Alle patiënten zijn succesvol geopereerd en ook de operaties zijn allemaal zonder complicaties verlopen. Enkele van de patiënten zijn reeds ontslagen uit het ziekenhuis.

Deze missie is de derde welke uitgevoerd is tussen de afdelingen neurochirurgie van het AZP en Leiden/Den Haag. De Surinaamse Neurochirurgen Rudie Tjong Tjin Joe en Harvey Kort hadden als gast de Neurochirurgen Rishi Nandoe Tewarie en Wouter Moojen die respectievelijk als aandachtsgebied hebben, micro-invasieve ingrepen bij hersentumoren en vasculaire afwijkingen van het brein.

Voor de Surinaamse neurochirurgen die algemeen en breed het neurochirurgische vak uitoefenen was het een unieke gelegenheid om gezamenlijk met collega-neurochirurgen, die speciale aandachtsgebieden hebben, te opereren. Belangrijk is dat de ingrepen met succes uitgevoerd kunnen worden op de operatiekamers van het AZP en dat alle nazorg en kennis hier voldoende aanwezig is. Naast de twee Nederlandse neurochirurgen is ook afgereisd een gespecialiseerd neurochirurgische operatieassistent  Leonie Witteveen. Zij en de Surinaamse operatieassistenten Naomi Mijnals en Dorothy Redjosentono hebben gezamenlijk alle operaties geassisteerd.

Naast het bijdragen van kennis en het verbeteren van operatietechnieken is bij deze missie ook een Sonopet geschonken door de afdeling Neurochirurgie Leiden/DenHaag. Dit apparaat kan hoge frequenties trillingen genereren, waardoor tumorweefsel voorzichtig kan worden losgetrild en dan kan worden verwijderd. Dit is zeer essentieel bij hersenoperaties. De afdeling Neurochirurgie van het AZP beschikte nog niet over zo een apparaat en is daarom zeer erkentelijk met deze gift welke zeker een bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van de operaties in de toekomst. Naast bovengenoemde aspecten is het uiteraard duidelijk dat de grootste winst wordt gemaakt doordat patiënten in eigen omgeving met goede kwalitatieve zorg worden geopereerd welke wederom kostenbesparend is.

Succes van deze missie is alleen mogelijk door de volledige ondersteuning van het AZP-team en met name de operatiekamer, de Intensive Care, de Neuro-High care en de afdeling Neurochirurgie. Voor het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen de neurochirurgische afdelingen wordt uitgekeken om ook op andere aandachtsgebieden samen operaties uit te voeren alsook gezamenlijk en goedkoper inkopen te doen voor implantatie en verbruiksmateriaal.