Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Nederlandse regionale veiligheidsdelegatie op werkbezoek

Op dinsdag 6 juni 2023 bracht de Nederlandse brigadegeneraal Jan Blacquiere, directeur Internationale Militaire Samenwerking (IMS), tezamen met een delegatie van functionarissen een bezoek aan Defensieminister Krishna Mathoera en de waarnemend bevelhebber, L-kol Ashokkoemar Jagdew. De IMS verdeelt haar focus over vijf regio’s, te weten: Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en het Westelijk Halfrond. Jaarlijks organiseert elke regio een zogenaamde regionale conferentie gericht op het regionale Nederlandse veiligheid- en defensiebeleid. De conferenties vinden plaats in landen waar een Nederlandse defensieattaché werkzaam is op een ambassade. Dit jaar is deze conferentie in Suriname georganiseerd voor de regio Westelijk Halfrond.

Deelnemers van Nederlandse zijde waren officieren en burgers van het ministerie van Defensie (Nederland) werkzaam in zowel beleid als uitvoering. Zij zijn afkomstig van zowel het ministerie van Defensie in Den Haag als vanuit de krijgsmachtdelen en de regio. Van Surinaamse zijde namen op het Centraal Kantoor 6 juni de minister van Defensie en staf deel om uitleg te geven over het beleid van het ministerie. De Surinaams – Nederlandse militaire samenwerking stond hierbij centraal.

Het bezoek aan de Memre Buku Kazerne bestond uit twee interactieve sessies. In de eerste sessie gaf de overste Jagdew een uiteenzetting over hoe het Surinaams defensiebeleid in de praktijk wordt ingevuld door het Nationaal Leger met alle beperkingen en functies. In de tweede sessie gaf de kolonel Dirk Muijskens van het ECLD te kennen hoe invulling te geven aan het verzoek tot steun voor het ontwikkelen van een Surinaams Defensie Leiderschapsvisie. Vervolgens kreeg de delegatie een rondgang in de kazerne o.l.v. de overste Jagdew, waarbij er ook een bezoek gebracht is aan het Leger Museum.