Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Nationale UNESCO Commissie Suriname bespreekt toekomstperspectieven met minister Ori

Op 14 mei 2024 ontving de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de Nationale UNESCO Commissie Suriname, nu deze weer voltallig is. Na enkele wijzigingen in de samenstelling is de commissie er klaar voor om haar belangrijke werk voort te zetten. De Nationale Commissie Suriname en de samenstelling daarvan is ingesteld bij Staatsbesluit in 1981 (S.B. 1981 no.9). Elk land dat lid is van UNESCO is verplicht een ‘nationale Unesco-commissie’ op te richten om de band te versterken tussen Unesco, de overheid, het middenveld en academische en cultuurgemeenschappen. De Secretaris-Generaal van de NatCom is het vaste aanspreekpunt van de UNESCO.
Als onderdeel van haar missie zal de commissie de komende tijd werken aan een reeks prioriteiten voor de rest van het kalenderjaar, maar ook voor 2025. Deze prioriteiten zullen niet alleen gericht zijn op de 4 beleidsgebieden van de UNESCO; Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Daarnaast zullen de activiteiten ook gericht zijn op capaciteitsversterking, educatie, bescherming van ons erfgoed, het verder versterken van de banden tussen Suriname en UNESCO en het bevorderen van duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau.

Genti Mangroe, Anuskha Sonai, Rabin Boeddha, Kirtie Algoe, Minister Ori, Vidya Narain (Secretaris- Generaal), Danielle Rosario (ondervoorzitter), Rachel Deekman, Maikel Yorks.