Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nationale Commissie Decent Work geïnstalleerd voor vlotte uitvoering derde DWCP

Minister Steven Mac Andrew heeft op maandag 13 maart 2023 de Nationale Commissie Decent Work onder voorzitterschap van Glenn Piroe geïnstalleerd voor een periode van 2 jaren. Piroe is onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het ministerie van AWJ en heeft sinds de implementatie van het Eerste Decent Work Country Programma de monitoringscommissie voorgezeten. De Commissie, die een tripartiete samenstelling heeft, zal er niet alleen voor moeten zorgen en erop moeten toezien dat het onlangs ondertekende derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III) voor de periode 2023-2026 op een vlotte wijze wordt uitgevoerd, maar moet ook tekortkomingen op het gebied van Decent Work in Suriname, welke niet vervat zijn in DWCP SU III, in kaart brengen en de minister adviseren. Voorts zal zij landelijk Decent Work dienen te bevorderen, regelmatige consultaties houden met alle betrokken stakeholders en zorgen voor het jaarlijks verslag met betrekking tot de voortgang van het programma.

Minister Mac Andrew benadrukte kort voor de installatie het sociaal-economisch belang van het derde DWCP voor Suriname en wees de leden van de Commissie op de belangrijke rol die zij te vervullen hebben. Mac Andrew benadrukte voorts, dat het beleid van het ministerie verankerd is op het principe van Decent Work en dat het ministerie actief werkt om alle vier pilaren van het concept, namelijk sociale dialoog, sociale protectie, creatieve werkgelegenheid en arbeidsstandaarden en wetten, verder ingang te doen vinden in Suriname. De Commissie moet volgens hem monitoren dat sociale dialoog het fundament blijft vormen bij de uitvoering van dit programma dat zich onder andere richt op het bevorderen van werkgelegenheid onder de beroepsbevolking, sociale bescherming voor werknemers met hun gezinnen, veiligheid en gezondheid voor werkenden, en op de verdere modernisering van de arbeidswetgeving. Hij kijkt uit naar een voorspoedig verloop van het programma dat binnen 3 jaren moet zijn uitgevoerd.

In de commissie zitten verder: Wihtley Lodik (JIZ/AWJ), Jean Moerawi (JIZ/AWJ), Merlien Nelson (Arbeidsinspectie/AWJ), Naomi Esajas-Friperson (Arbeidsmarkt/AWJ), Kamlesh Ganesh (VSB), Charlene Soerodimedjo (VSB), Claudette Etnel (RAVAKSUR), Roy Haverkamp (RAVAKSUR), Jo-Ann Keenswijk- Fung-A-Loy (ABS) en Jason Menso (AWJ/toegevoegd als sectretaris).  

Paramaribo, 14 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Nationale Commissie Decent Work: Jason Menso, Naomi Esajas-Friperson, Merlien Nelson, Jean Moerawi, minister Steven Mac Andrew, Glenn Piroe (voorzitter), Claudette Etnel, Roy Haverkamp, Jo-Ann Keenswijk- Fung-A-Loy, Kamlesh Ganesh, Charlene Soerodimedjo en Wihtley Lodik.