Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nationaal Jeugdinstituut heeft nieuwe leiding

Het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) dat gefaciliteerd wordt door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft een nieuwe leiding die bestaat uit Karishma Mathoera, als directeur, en Mitesh Bhaggoe als de onderdirecteur. De overdracht heeft plaats gevonden op 14 december 2020 onder toezicht van minister Rishma Kuldipsingh en overige directieleden van het ministerie van AW&J.

Voormalig onderdirecteur van het NJI, Ifuel Alberg, heeft namens de gewezen directeur van het NJI, Meriam Asidanoe, dank uitgebracht aan het personeel voor de goede samenwerking en hoopt deze te continueren onder de nieuwe leiding. Alberg heeft aangegeven zijn volle ondersteuning te geven aan de nieuwe directie en samen te werken aan succes voor de jongeren.

De nieuwe directeur, Karishma Mathoera, is de mening toegedaan dat het Nationaal Jeugdparlement (NJP), dat valt onder de vleugels van het NJI, een turbulente periode achter de rug heeft, maar al met al geloof heeft in het bestuur en de samenwerking van haar nieuw team. Mathoera vertelde verder dat er een moment van evaluatie plaats zal vinden, zodat het beleid aangepast kan worden waar nodig. Met de ondersteuning vanuit het ministerie heeft Mathoera aangegeven haar in te zetten naar verwachtingen en zorg te dragen voor een betere participatie van jongeren en de aanpak van jeugdproblematiek.

Voormalig Onderdirecteur NJI, Ifuel Alberg, overhandigd documenten aan de nieuwe directeur, Karishma Mathoera.

Minister Kuldipsingh heeft de gewezen directie bedankt voor het werk dat verricht is. Verder heeft de bewindsvrouw een verzoek gedaan aan hen om hun bijdrage te blijven leveren, vooral het delen van de opgedane kennis en ervaring. Na de overdracht heeft Kuldipsingh de felicitaties uitgebracht aan het nieuw directie team en rekent op de integriteit en deskundigheid van de nieuwe jonge en dynamische directieleden.

Paramaribo, 14 december 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid 7 Jeugdzaken

van links naar rechts: Waarnemend directeur Jeugdzaken Genti Mangroe, Waarnemend directeur NJI, Karishma Mathoera, Minister Rishma Kuldipsingh en de waarnemend onderdirecteur NJI, Mitesh Bhaggoe.