Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Modernisering vacaturebank Arbeid in proces

De bestrijding van de werkloosheid vormt voor minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) de voornaamste uitdaging. Dit is opnieuw gebleken bij gesprekken die ze voert met de sociale partners. Deze keer had ze de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) op bezoek. De bewindsvrouw verzekert dat ze geen enkele mogelijkheid zal nalaten om werkzoekenden bij te staan bij het vinden van menswaardige werk. Een van de manieren is volgens haar om via de vacaturebank van het ministerie de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid met elkaar op een efficiënte manier  in contact te brengen. Hiertoe zal de vacaturebank volledig worden gemoderniseerd met een database waarin een grote verscheidenheid van beschikbare vacatures te vinden zullen zijn. Naar aanleiding hiervan voert de minister gesprekken met onder andere bedrijfsleven organisaties om hun ondersteuning te krijgen voor vooral het beschikbaar stellen van vacatures.

Het ministerie beschikt al jaren over een vacaturebank die valt onder het beheer van de afdeling Directe Bemiddeling. De modernisering hiervan moet resulteren in het sneller inspelen op de behoeften op de arbeidsmarkt. Het streven is erop gericht om werkzoekenden onder andere via de digitale weg voortdurend te informeren over vacatures die bij hen passen en tegelijkertijd werkgevers sneller en vollediger op de hoogte te brengen van het beschikbare aanbod van arbeid. Om dit te bereiken is een traject ingezet genaamd ‘Opzet moderne vacaturebank en registratie werkzoekenden’ welke als doel heeft de modernisering en professionalisering van de afdeling Directe Bemiddeling, zodat de registratie en plaatsing van werkzoekenden op een hoger niveau getild wordt. Tijdens dit traject zal het personeel ook voorzien worden van de nodige trainingen en begeleiding.

Op instructie van Kuldipsingh wordt het proces van modernisering geleid door de waarnemend onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, die ondersteund wordt door het waarnemend hoofd Arbeidsbemiddeling, Bryan Creebsburg. Intussen hebben deze functionarissen breedvoerig van gedachten gewisseld over het vastomlijnd plan met deskundigen van: de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie voor Kleine- en Middelgrote ondernemingen (AKMOS), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), en de ASFA.  Allen juichen het initiatief van de minister toe en hebben hun volle ondersteuning toegezegd die neerkomt op het mobiliseren van hun bedrijven om vacatures te plaatsen bij het ministerie. Kuldipsingh is ingenomen met de constructieve opstelling van de verschillende bedrijfsleven organisaties. Ze neemt alle adviezen van deze organisaties die bedoeld zijn om haar voornemen tot een succes te maken ter harte.   

Paramaribo, 09 september 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken