Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

MinOWC gestart met pilot Schoolvoedingsproject

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) is de vorige maand gestart met een pilot Schoolvoedingsproject. Twee keer per week zal er fruit worden verstrekt aan de 42 scholen, die voor de pilot zijn geselecteerd. De selectie is op basis van de behoefte, die door de schoolleiders zelf is aangegeven. De formele start van het project werd op maandag 9 mei 2022 gedaan op de Openbare School R. A. Tammenga door de directeur van het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) mw. Sherida Zalman-Bergraaf.

Zij werd vergezeld door het hoofd Bureau Basisonderwijs mw. Farcia Wongsokarijo, het hoofd Juridische Zaken dhr. Rabin Lala, een beleidsmedewerker en twee inspecteurs van het basisonderwijs. Het hoofd BBO was blij met de warme ontvangst op de school. Zij is zich ervan bewust, dat enkele leerlingen zonder voeding de school bezoeken. “Jullie delen dan wel onderling, maar het is niet genoeg. Het ministerie is dus opnieuw gestart met een schoolvoedingsproject,” zei Wongsokarijo aan de leerlingen.
 
Het project is volgens Zalman-Bergraaf een aanvulling op wat de ouders zich kunnen permitteren. “Soms is wat ouders geven niet genoeg. We geven ze dan bacoven om in die behoefte te voorzien. Er wordt genoeg per pilotschool ter beschikking gesteld, ook voor als de leerlingen meer dan één willen,” aldus Zalman-Bergraaf.
 
Na evaluatie zal blijken wat de kinderziektes zijn en worden meer scholen betrokken. Het ministerie heeft gemeend om het Schoolvoedingsproject weer in het leven te roepen, omdat de behoefte groot blijkt te zijn. Verschillende schoolleidingen hebben het ministerie gevraagd om te starten met het project en of de kinderen te voorzien van voeding. Schoolleiders hebben gemerkt dat de leerlingen op school soms niets te eten hebben.
 
Het Schoolvoedingsproject wordt gefinancierd uit middelen van het ministerie zelf. Afhankelijk van het verloop van dit project zal er uitbreiding plaatsvinden.
 
Voeding is een belangrijke en noodzakelijk bouwstof voor kinderen/leerlingen om goed te kunnen presteren op school. Het ministerie onderstreept het belang van goede voeding voor kinderen en doet een beroep op ouders en verzorgers om hun kinderen niet op een lege maag naar school te sturen.