Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen

De “Ontstaansgeschiedenis van de Inspectie Verplegende en
Verzorgende beroepen”, IVV.

Plaats van de verpleegkundige toen:

De plaats van de verpleegkundigen in de organisatie structuur van het Ministerie van
Volksgezondheid was één waarbij verpleegkundigen niet als gelijkwaardige partners van de
andere deskundigen in het ziekenhuis werden beschouwd, maar meer als een verlengstuk /
verlengde arm. De verpleegkundige had wel een plaats binnen het eigen ziekenhuis op
uitvoerend niveau.

De oprichting van de verplegingsraad:

De Nationale Ziekenhuisraad was een organisatie van de Directies van de verschillende
ziekenhuizen, die de Minister adviseerde over het beleid ten aanzien van ziekenhuizen.
Naar analogie hiervan werd de Verplegingsraad opgericht op maart 1971. Deze
Verplegingsraad adviseerde alles m.b.t. verplegingsaangelegenheden. Zr. E.Finck was toen
Voorzitter van de Verplegingsraad die bestond uit Verpleegkundig Directeuren van de
verschillende gezondheidszorginstellingen.