Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

De Geneeskundige Commissie

Onder de Geneeskundige Commissie vallen:

 1. ARMULOV
 2. Aanstellings keuringen
 3. Herkeuringen
 4. Examens.
  ARMULOV ( Afbouwregeling Medische Voorzieningen Lokale Opbouw Voorzieningen )
  ARMU: Uitzenden van patienten waarbij er geen behandelings mogelijkheden meer in Sur zijn.
  Criteria hiervoor: 1. In bezit zijn van de Sur nationaliteit
 5. Voor personen met een ander nationaliteit: Minstens 5 jaar voor de aanvraag met een
  verblijfsvergunning in Sur gevestigd zijn en de laatste 12 maanden in Sur woonachtig zijn
 6. de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.
 7. De aandoening is van dien aard dat zonder tijdig medisch ingrijpen verlies van het leven of
  ernstige onherstelbare schade van de viatale lischaamsfuncties kan worden verwacht.
 8. De prognose ( meer dan 50% ) moet bij behandeling in het buitenland zodanig zijn dat
  volledig herstel dan wel verbetering naar een redelijk niveau van functioneren kan worden
  verwacht.
 9. Personen komen voor dezelfde aandoening in principe slechts eenmalig in aanmerking voor
  uitzending.
 10. Nazorg en therapie van in het buitenland behandeld patienten moet in Sur voortgezet
  kunnen worden.
  8.Niet in aanmerking komen personen met een aandoening waarbij orgaantransplantatie (
  m.u.v. beenmerg- en niertransplantatie tot een max bedrag ) of palliatieve therapie of
  revalidatie nodig is.