Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Over ons

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is per presidentieel besluit opgericht als antwoord op de roep naar meer aandacht voor de ruimtelijke ordening en een meer daadkrachtig milieubeleid. In het regeerakkoord 2020-2025 welke door de vier coalitiepartijen is getekend, is ruime aandacht besteed aan de beleidsgebieden van de ruimtelijke ordening en milieu. Twee gebieden die overigens niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Hoewel wordt aangenomen dat ons land beschikt over een enorm overschot aan grond, is er nog geen sprake van voldoende beschikbaarheid van leefbare en goed ontwikkelde woongebieden. De uitbreiding van woongebieden is in de afgelopen periode gedreven door een drang van de overheid om zo veel mogelijk bouwpercelen uit te geven zonder dat voldoende rekening is gehouden met de ligging, woon condities, geschikte infrastructuur en mogelijke strategische bestemming van de gronden.

Op het gebied van milieu heeft Suriname met een percentage bosbedekking van 93% de reputatie opgebouwd van het land met de meeste bosbedekking ter wereld. Samen met een selecte groep landen vormt Suriname de “High Forest cover Low Deforestation” landen (HFLD) landen. Deze reputatie wordt echter overschaduwd door andere milieuproblemen zoals het verkeerd gebruik van gevaarlijke stoffen, de onverantwoorde vernietiging van het bos, de vernietiging van de natuurlijke kustbescherming en de onverantwoorde vernietiging van ons bos die een bedreiging vormen voor het behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit. De manier waarop wij omgaan met ons milieu vormt een bedreiging voor ons als mens, de dieren en de planten.

Het Ministerie van ROM is opgezet met een duidelijk doel en dat is om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van de leefomgeving wordt verbeterd. Dat onze kinderen erop kunnen vertrouwen dat ook zij en hun nakomelingen zullen kunnen genieten van een Switi Sranang. Een geordend land waar we op een verantwoorde manier omgaan met de schepping.