Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Directoraten en stichtingen

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is onderverdeeld in vier directoraten en drie stichtingen.
Directoraten:

  1. Regionale Ontwikkeling:

Is belast met regionaal bestuur, decentralisatie en de ontwikkeling van het binnenland. Het directoraat is onderverdeeld in 3(drie) onderdirectoraten en de commissariaten van de respectieve districten vallen onder dagelijkse leiding van de directeur van Regionale Ontwikkeling.

  1. Agrarische Ontwikkeling Binnenland:

Is belast met ontwikkelen en bevorderen van de agrarische sector in het Binnenland. Het directoraat bestaat uit 3 (drie) onderdirectoraten en staat onder dagelijkse leiding van de directeur van Agrarische Ontwikkeling Binnenland.

  1. Duurzame Ontwikkeling Inheemsen:

Is belast met het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, en de capaciteitsversterking van de Inheemse Gemeenschappen in Suriname. Het directoraat bestaat uit 3 (drie) onderdirectoraten en staat onder dagelijkse leiding van de directeur van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen.

4. Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland:

Is belast met het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van de woon- en leefomstandigheden en de capaciteitsversterking van de Afro-Surinamers die in stam verband leven in Suriname. Het directoraat bestaat uit 3 (drie) onderdirectoraten en staat onder dagelijkse leiding van de directeur van Duurzame ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland.

Stichtingen

  1. Radio Boskopu

Radio Boskopu is een zender die opgericht is, op meerdere plaatsen in Suriname, in 1986 onder meer door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Tegenwoordig zendt het vanuit Paramaribo programma’s met informatie vanuit de ministeries, waaronder de vergadering van het Nationale Assemblee en interviews met ministers, ter educatie van de luisteraars.

  1. Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB)

Stichting FOB is een semi-overheids stichting resorterende onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Het doel van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan het wegwerken van de social-economische achterstand van de in het binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendige rurale economieën kunnen worden opgebouwd.

  1. Stichting Njun Combe (SNC)

De stichting heeft als doel het cultureel centrum ten behoeve van Afro-Surinamers van het binnenland en Inheemsen te beheren en de bevordering daarvan. Voordat SNC tot overheidsstichting was verzelfstandigd, werd deze gebruikt als doorgaanshuis voor Afro-Surinamers en Inheemsen.