Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Over ons

Het ministerie van Onderwijs bestaat sedert 1948 in Suriname, enige tijd onder de naam Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) en enige tijd onder de naam Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (MINOW).  Het Onderwijssysteem van Suriname is gecentraliseerd en wordt gecoördineerd, geleid en gereguleerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Dit ministerie is opgebouwd uit directoraten die weer onderverdeeld zijn in hoofdafdelingen die worden geleid door een onderdirecteur. 

Hoe wordt het onderwijssysteem van Suriname onderverdeeld?
Het onderwijs in Suriname wordt onderverdeeld in primair onderwijs, secundair onderwijs en tertiair onderwijs en bestaat uit openbare scholen en particuliere scholen. De Openbare scholen vallen onder beheer en gezag van de overheid.

  • Het primair onderwijs is het Gewoon lager Onderwijs (G.L.O.) oftewel de basisschool. 
  • Het VOJ en VOS behoren tot het secundair onderwijs, dat is Voortgezet Onderwijs voor Junioren, en Voortgezet Onderwijs voor Senioren. 
  • Het Tertiair onderwijs is het hoger onderwijs wat omvat; alle opleidingen op postsecundair niveau waarvoor als toelating minimaal een diploma op VOS niveau vereist is of een equivalent daarvan. 

Voor een lijst van namen van scholen voor het GLO, VOJ en VOS onderwijs zie onderstaande link

Contactnummer secretariaat minister, Contactnummer administratie juridische zaken

1.Secretariaat Minister498649minowc2020.sur@gmail.com
2.Juridische Zaken Administratie493033/532307hfdbjzminov@outlook.com / bureaujuridischezaken.minowc@gmail.com
3.Bureau Communicatie en Mediacommunicatieminowc@gmail.com/ redactie@minowc.sr
4.Secretariaat Ministeriele Plan Unit MINOWC491723 (ext. 0)sec.planunitminowc@gmail.com
5.Centrum Voor Nascholing in Suriname8946650 / 7404646info.cenasu@gmail.com

Gerelateerde websites:
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC): https://minowc.sr
Het Examenbureau Suriname: http://examenbureausuriname.com
Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA): https://novasur.org
Suriname National Training Authority (SNTA): https://www.suriname-nta.org
Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname (CENASU): https://www.leerkracht.sr

Facebook links:
https://www.facebook.com/ministerievanonderwijs
https://www.facebook.com/Bureau.Onderwijs.informatie.en.Studiefaciliteiten
https://www.facebook.com/leerkrachtminowc

Youtube links:
https://www.youtube.com/channel/UCmeq07oNCQi4CNN4bVyqg0A
https://www.youtube.com/user/skorotv/featured