Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Thema’s

Veiligheid en Orde

Korps Politie Suriname, Korps Brandweer Suriname, Korps Penitentiare Ambtenaren, Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname

Internationale Samenwerking

Vreemdeligenzaken, Internationale Betrekkingen

Wetgeving

Bureau Wetgeving en Juridische Aangelegenheden, Constitutioneel Hof, Bureau Mensenrechten, Vrouwen en Kinderbeleid

Criminaliteit

Hof van Justitie, Openbaar Ministerie, Financieel Intelligence Unit, Corruptiebestrijding, Bestrijding Mensenhandel

Jeugdbescherming en Zorg

Bureau Rechtszorg, Forensische Zorg, Bureau Familierechtelijke Zaken, Jeugdbeleid, Covid-19