Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Over ons

Het Ministerie van Justitie en Politie in de Republiek Suriname is onder andere belast met de handhaving van de fundamentele mensenrechten en vrijheden, de sociale rechtshulp, het beleid ten aanzien van gedetineerden, de inwendige staatsveiligheid en de handhaving van de openbare orde en rust. Eenvoudig gezegd, komt het erop neer dat het ministerie ervoor waakt dat een ieder in het land vrij kan leven, zonder dat zijn of haar rechten worden geschonden. Daarnaast moeten personen die daar behoefte aan hebben, toegang krijgen tot kosteloze rechtsbijstand. Het ministerie is verder verantwoordelijk voor de huisvesting van gedetineerden en het voorbereiden van deze personen op de terugkeer naar de gemeenschap. Dit zijn slechts enkele van de taken van het Ministerie van Justitie en Politie.

Onder het Ministerie ressorteren tevens verschillende korpsen

 1. Het Korps Politie Suriname
 2. Het Korps Brandweer Suriname
 3. Het Korps Penitentiaire Ambtenaren
 4. De Bijstands- en Beveiligingsdienst Suriname

Er zijn vier locaties waarop rechtszittingen worden gehouden:

 1. Het Civiel Kanton, Grote Combé weg no. 2
 2. Het Strafkanton, Fred Derbystraat no. 79-81
 3. Het Gerechtsgebouw te Boxel (8 december proces)
 4. Het gebouw Hof van Justitie aan de Tamarindelaan is tijdelijk niet in gebruik vanwege renovatiewerkzaamheden. De zittingen van het Hof worden derhalve gehouden in het gebouw van het Civiel Kanton aan de Grote Combé weg

Er zijn drie locaties waar personen die door de strafrechter tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, worden gehuisvest:

 1. De Penitentiaire Inrichting aan de Duisburglaan
 2. De Penitentiaire Inrichting te Santo Boma
 3. De Penitentiaire Inrichting te Hazard (Nickerie)