Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname

De oorspronkelijke taak van de BBS bestond uit het beveiligen van objecten w.o.: overheidsgebouwen, openbare locaties en markten, en personen en goederen die zich daar bevinden. Voorts de beveiliging van en bijstand bij diverse door de overheidsorganen uit te voeren uitbetalingen in stad en districten inclusief het binnenland, en zo nodig en mogelijk het verlenen van hulp en bijstand aan overheidsorganen (SB 2000, No. 58, 24 mei 2000).
In 2006 werd aan de taakstelling toegevoegd de subjectbeveiliging, waarbij er veel is geïnvesteerd in materiële en personele capaciteitsversterking van de dienst. Het werkgebied van de dienst is beperkt tot het stadsdistrict Paramaribo en het grensdistrict Nickerie.