Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Over ons

Taakstellingen van het ministerie van Grond- en Bosbeheer (GB)

Het ministerie van GBB moet zorg dragen voor:

  • Een deugdelijke ruimtelijke ordening, het een en ander in samenspraak met o.a. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Openbare Werken, het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
  • De topografie, de kartografie, de geodesie, het bodemonderzoek en de bodemkartering
  • De bodembestemming, waar nodig in interdepartementaal verband
  • Een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in interdepatementaal verband
  • Het kadaster en de openbare registers ten hypotheekkantore
  • De controle op het rechtmatig en doelmatig gebruik van toegewezen gronden, waar nodig in interdepartementaal verband
  • De controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de geodesie;
  • De inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van de hulpbron, de flora en fauna
  • Een verantwoord natuurbeheer en natuurbescherming
  • controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de productie van hout en houtproducten, de flora en fauna