Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

MI-GLIS

MI-GLIS is het instituut is ingesteld bij de “Wet Grondregistratie en Land Informatie Systeem” (hierna te noemen GLISwet) van 25 mei 2009, SB 2009 no. 149.


Waar staat het MI-GLIS voor?
Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem, afgekort MI-GLIS. Dit instituut bestaat hoofdzakelijk uit twee afdelingen:

 • Kantoor van de Bewaarder, voorheen hypotheekkantoor en
 • Kantoor van de GLIS-landmeter, voorheen staatslandmeter.

Verder bevat het instituut nog de faciliterende en ondersteunende afdelingen zoals ICT, Human Resources, Business Development en meer.


Graag enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Domeinkantoor is geen onderdeel van het MI-GLIS.
 • Het MI-GLIS is geen onderdeel van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.
 • U bent nog steeds terecht bij het Domeinkantoor voor zaken als: betalen van grondhuurvergoeding, status van grondaanvraag, status van huurpercelen, etc.


Doel
Het MI-GLIS heeft tot doel, het bevorderen van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen in het rechtsverkeer, het economisch verkeer en in het bestuurlijk verkeer tussen burgers en openbare bestuursorganen.

Missie
Een optimale situatie van rechtszekerheid betreffende het bezit van onroerende goederen en overige registergoederen met een betrouwbare databank van vastgoedgegevens als basis.

Visie
Het neerzetten van een solide en betrouwbaar instituut dat volgens de modernste technologie haar taken uitvoert.

Speerpunten

 1. De beste op ons gebied
 2. Een MI-GLIS met een verbeterde imago
 3. Een transparante, professionele, A1 organisatie met duidelijk omschreven werkprocessen
 4. Goed opgeleid, gemotiveerd personeel
 5. Een uitstekende samenwerking met de overheid, het notariaat, landmeters, deurwaarders en overige gebruikers
 6. Goed contact met de burgers middels regelmatige informatievoorziening

Wilt u meer informatie?
neem contact op met het MI-GLIS of check de website