Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid: vals bericht omtrent Covid XBB-variant

Het ministerie van Volksgezondheid doet melding van een vals bericht uitgestuurd omtrent Covid XBB-variant. Deze variant is sinds oktober 2022 onder de loep van de WHO-technische adviesgroep voor virus evolutie. Net als eerdere Omicron subvarianten is deze variant besmettelijker dan zijn voorloper, echter niet meer virulenter (ziekmakend).

Het Outbreak Management Team (OMT) blijft de Covid cijfers en ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal in de gaten houden. De bevolking wordt wederom opgeroepen om de Covid-19 regels na te leven om een volgende overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen.

Het OMT heeft vooralsnog geen aanpassing van de in reisbeperkende maatregelen nodig geacht, maar gezien de huidige cijfers en ontwikkelingen worden de onderstaande adviezen wederom dringend onder de aandacht gebracht:

  1. Eenieder wordt opgeroepen die reeds gevaccineerd is om een booster prik te halen;
  2. Iedereen die nog niet is gevaccineerd, maar in het bijzonder de risicogroep met onder andere suikerziekte en hoge bloeddruk, wordt opgeroepen om zich alsnog te laten vaccineren;
  3. Overige MoHanA en beschermingsmaatregelen nauwlettend naleven;
  4. Speciale nadruk op overige risicogroepen die nog niet zijn gevaccineerd

Momenteel is er een grote hoeveelheid Pfizer vaccins beschikbaar voor alle individuen die alsnog gevaccineerd wensen te worden of een booster prik wensen te halen, ongeacht hun eerder genomen vaccin. Eenieder boven 12 jaar die nog niet gevaccineerd is, kan zich van maandag tot en met vrijdag en wel van 08:00 – 13:30 uur bij het BOG Medisch Centrum aan de Rode kruislaan nr. 22 aanmelden voor het vaccineren.