Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu gaat samenwerking aan met ILACO Suriname N.V.

17-02-2022

Op 17 februari werd het project “Voorbereiding van een geïntegreerd Afvalbeheer Plan voor Suriname” gelaunched.

Het ministerie streeft naar ontwikkeling van een geïntegreerd Afvalbeheer Plan op nationaal niveau voor alle afvalstromen op basis van de 5R-principe (Refuse (weigeren), Reduce (reduceren), Re-Use (hergebruiken), Repurpose (herbestemmen) en Recycle (hercirculeren). Dit is een belangrijke methode om te zorgen voor afvalvermindering en vergroten van recycling mogelijkheden. Hierdoor verminderd uiteindelijk ook de hoeveelheid afval die op een stortplaats belandt. Het plan zal dienen als een routekaart voor de ontwikkeling van een effectief afvalbeheersysteem.

Enkele belangrijke punten werden naar voren gebracht:

 • Hoe gaan wij met huisvuil om?
 • Werken aan afvalscheiding.
 • Afval heeft niet alleen een milieueffect, maar ook op sociaal en economisch gebied.
 • Focus moet ook gelegd worden op afval van bedrijven, o.a. oude banden, oud smeerolie enz…
 • De awareness die ontbreekt bij de samenleving.
 • Ophaaldienst haalt alleen huisvuil op.
 • Compost installatie.
 • Vuilstortplaats Ornamibo moet aangepakt worden.
 • Effectiever investeren in “vuilverwerking”
 • Stakeholders moeten ook een bijdrage leveren.

Aanwezigen:

 • Directeur Ritesh Sardjoe van het directoraat Milieu
 • Soeratmin Moestadja van OW
 • Shareen Koenjbiharie van ILACO (projectleider)
 • Ravinder Patandin Project Director & Manager ILACO Suriname
 • Staf en Personeelsleden