Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Minister Ramadhin roept ouders op tot alertheid bij koorts, braken en diarree

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid doet een beroep op alle ouders om alert te zijn bij koorts, braken en diarree bij kinderen. Uit observatie van kinderartsen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZPZ) is gebleken dat er momenteel een grote toename is van gevallen bij kinderen met deze symptomen. Er is op dit moment sprake van een public health emergency in Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid is door kinderartsen gerapporteerd dat er op de SEH een stijging is van aanmeldingen en opnames van kinderen met koorts, braken en diarree. Er is mogelijk sprake van virale acute gastroenteritis oftewel buikgriep, een infectie van de maag en de darmen, veroorzaakt door een virus.

 Minister Ramadhin roept ouders op om zeer waakzaam te zijn wanneer kinderen symptomen van koorts, braken en diarree vertonen. Het gaat voornamelijk om kinderen tussen 0 en 5 jaar, waarbij uitdroging heel snel plaatsvindt in geval van braken en diarree. “Als kinderen uitdrogen, geraken zij al heel gauw in grote medische problemen. Wij willen dit zoveel mogelijk beheersen”, geeft de bewindsman aan. Bij een virale infectie wordt er geen medicatie voorgeschreven. De klacht wordt behandeld door het braken en diarree te laten stoppen met medicijnen en door vocht toe te dienen aan het kind bij uitdroging.

De SEH staat voor grote uitdagingen als het gaat om opname en opvang van het grote aantal ziektegevallen op dit moment. De bewindsman doet een beroep op de gemeenschap om de kinderen met dergelijke klachten allereerst naar de huisartsen poliklinieken te brengen, waar zij verder begeleid zullen worden. Volgens hem kan er al vanaf de eerstelijn snelle hulp aangeboden worden. “Wij doen een beroep op de huisartsen om rekening te houden met deze uitbraak. Door verruiming van de openingsstijden zullen zij in staat zijn een belangrijke rol te kunnen spelen bij de behandeling van kinderen met deze klachten.” Minister Ramadhin geeft aan dat bij een snellere aanpak de huisartsen al ervoor kunnen zorgen dat de kinderen op de juiste wijze behandeld worden.

Op dinsdag 9 augustus is er spoedoverleg geweest tussen de regering, de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), kinderartsen, het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), de PAHO en terzake deskundigen om deze urgente situatie te bespreken. Vooralsnog is niet bevestigd welke specifieke ziekteverwekker verantwoordelijk is voor dit ziektebeeld. De diagnostiek hiernaar is reeds ingezet. De analyse van alle gevallen wordt verricht door epidemiologen en public health deskundigen. Het ministerie adviseert ouders vooralsnog om zeer waakzaam te zijn en meteen contact te leggen met de huisarts indien hun kind klachten vertoont.