Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Minister Mathoera: ‘Geen plek voor georganiseerde criminaliteit in het leger’

Het ministerie van Defensie bevestigt dat een officier van het Nationaal Leger (NL) zaterdagavond is aangehouden en inmiddels door de Militaire Politie in verzekering is gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie. “Er is geen plek voor de georganiseerde criminaliteit in het Nationaal Leger”, benadrukt minister Krishna Mathoera.

Volgens de bewindsvrouw heeft de samenleving niets aan een leger waarbij officieren betrokken zijn bij de georganiseerde criminaliteit. “Het past niet binnen hun beroepsethiek en is ook niet de eed die zij hebben afgelegd. Zij moeten de samenleving juist naar eer en geweten dienen”, aldus de bewindsvrouw. Deze mogelijke infiltratie vanuit de georganiseerde criminaliteit zal met man en macht worden uitgeroeid. Inmiddels heeft de defensieorganisatie maatregelen getroffen tegen een andere legerofficier tegen wie de justitiële autoriteiten de opsporing en aanhouding hebben gelast voor zijn mogelijke betrokkenheid in de Tafelberg-drugszaak in april.  Deze officier is ontslagen en maakt geen deel meer uit van het leger. Volgens minister Mathoera zijn de straffen van de krijgstucht, oftewel de interne gedragsregels binnen de strijdkrachten, op alle militairen, ongeacht hun rang, gelijkelijk van toepassing.