Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew ontvangt Jerry Zhu vanZijin Mining voor kennismakingsbezoek

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft Jerry Zhu, People & Culture Manager bij Zijin Mining Group Co. Ltd (Zijin), dat in februari dit jaar de overname deed van  Rosebel Gold Mines NV, voor een kennismakingsbezoek ontvangen. Bij deze gelegenheid hebben partijen met elkaar van gedachten gewisseld over onder andere arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming binnen het bedrijf, maar ook in het algemeen. De gedachtenwisseling heeft op 19 oktober 2023 plaatsgevonden binnen het kader van Decent Work, welke door het ministerie wordt gepropageerd en geïmplementeerd. Jerry Zhu werd bijgestaan door Angela De Abreu, Human Resources Superintendent bij Zijin. Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt op  AWJ en Rowan Noredjo, Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie, waren ook aanwezig bij de bijeenkomst.

Partijen kwamen er niet onderuit om specifieke issues waar Zijin mee zit te bespreken.Een daarvan is het aangaan van contractarbeid enerzijds en het opzeggen van het werkverband met contractarbeiders wegens omstandigheden waar het bedrijf geen invloed op heeft.Ook is aandacht gevraagd voor de afhandeling van gevallen die bij de bemiddelingsraad worden aangemeld. Minister Mac Andrew stelt zich op het standpunt dat te allen tijde de wetgeving moet worden nageleefd en er niet alleen moet worden gekeken naar het belang van werkgevers maar ook naar het belang van werknemers die recht hebben op sociale zekerheid. Hij heeft nadruk gelegd op de cruciale rol van het directoraat Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving van de arbeidswetgeving door alle bedrijven in ons land, hetzij lokale ondernemingen alsook multinationals. Mac Andrew benadrukte tevens de rol van de Bemiddelingsraad, die zich buigt voor bemiddeling en beslechting van arbeidsconflicten waarvan niet elk geval binnen kort termijn kan worden beslecht. De Bemiddelingsraad treedt op als bemiddelaar en verleent ondermeer bijstand aan werkgevers en vakbonden die het voornemen hebben een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten. Zhu en De Abreu hebben uit handen van de minister boekwerken ontvangen over de Surinaamse arbeidswetgeving. Partijen zijn tevreden met deze bijeenkomst en blijven met elkaar in contact. Zij staan een goede werkrelatie voor.

Paramaribo, 27 oktober 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken 

Vlnr:Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ), Angela De Abreu (Human Resources Superintendent bij Zijin),Steven Mac Andrew (minister AWJ), Jerry Zhu (People & Culture Manager bijZijin), Rowan Noredjo (Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie).