Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew en Kabinet VP gaan na hoe elkaar aan te vullen ter versterking van de jeugd

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft in het kader van  zijn opendeurbeleid op vrijdag 10 mei 2024 een ontmoeting gehad met Mitchell Pai en Reon Daparoe , respectievelijk directeur en onderdirecteur Beleidsuitvoering, Monitoring en Evaluatie (BME) op het Kabinet van de Vice-President (VP). Bij deze gelegenheid hebben partijen elkaar wederzijds inzicht verschaft in diverse activiteiten en doelen, welke veelal gericht zijn op jongeren en ontwikkeling. Pai legde de focus op de uitvoering van het beleidsprogramma Duurzame Ontwikkeling en Armoedebestrijding (DOA) vanuit het kabinet van de VP en heeft de wens uitgesproken voor samenwerking voor wat betreft ontwikkelingsprojecten gericht op jongeren. Partijen hebben afgesproken om na te gaan hoe een mogelijke samenwerking geëffectueerd kan worden.

Minister Mac Andrew heeft benadrukt dat vanuit de overheid de nodige investeringen worden gedaan voor ontwikkeling van land en volk. Hij heeft aangegeven dat vanuit AWJ de focus wordt gelegd op arbeidsaangelegenheden, werkgelegenheidsbevordering en de coördinatie van het jeugdbeleid. Mac Andrew benadrukte de rol van de verschillende werkarmen van AWJ, die middels vakscholing, training en het uitvoeren van verschillende projecten, ondermeer ondernemerschap en werkgelegenheidsbevordering en coöperatieve samenwerking stimuleren. De bewindsman is ervan overtuigd, dat samenwerking en partnerschappen kunnen leiden tot een duurzame aanpak en verbetering van de de verschillende beleidsgebieden, vooral als het gaat om jeugd en ontwikkeling en de uitdagingen waarvoor de jeugd in Suriname staat.

Pai en Daparoe zijn ingenomen met het bezoek aan de minister en de toegezegde samenwerking en kijken reikhalzend uit  om met het ministerie samen te werken aan projecten, die voor jongeren onder andere mogelijkheden creëren tot ontwikkeling en ondernemersc hap en daarbij helpen met armoedebestrijding. Zij vinden het belangrijk dat jongeren de nodige handvatten krijgen, die van belang zijn voor hun ontwikkeling en uiteraard de verdere ontwikkeling van Suriname.

Paramaribo, 13 mei 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken.

Vlnr: Reon Daparoe (onderdirecteur BME kabinet VP), minister Steven Mac Andrew, Mitchell Pai  (directeur BME kabinet VP).