Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew brengt werkbezoek aan SPWE tijdens training aan baanbehoevenden die tijndens COVID-19 Pandemie een terugslag hebben gehad

In het kader van het project “Om- her en bijscholing van werkzoekenden die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan verloren hebben”, heeft de minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), op vrijdag 6 oktober 2023 een werkbezoek gebracht aan de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE). Het bezoek van de minister was verrassend voor 9 baanbehoevenden die een pakket aan training bestaande uit Sociale vaardigheid en beroepshouding, Ondernemerschapsontwikkeling en Kostprijs calculatie hebben gevolgd bij de SPWE. De baanbehoevenden hebben op die dag het onderdeel Kostprijs calculatie afgerond en daarmee de training succesvol afgesloten. Het betreft personen die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt, en geregistreerd staan in het COVID-registratiebestand van AWJ. Zij hebben de training kosteloos aangeboden gekregen van het ministerie die dit project heeft gelanceerd op 15 september 2023. Aan de participanten is een certificaatuitgereikt.  

Minister Steven Mac Andrew  is zich ervan bewust dat deze personen vanwege omstandigheden tijdens  de COVID-19 pandemie een onverwachte terugslag hebben gehad in hun leven. Hij meent dat de COVID-19 pandemie een gebeurtenis is in de geschiedenis die leert dat we ons moeten voorbereiden op wat allemaal kan gebeuren in de wereld. Minister Mac Andrew acht het noodzakelijk dat personen zich  blijven om- her- en bijscholen om bij de tijd te blijven en ontwikkelingskansen aan te grijpen. De geslaagden hebben door deze training gewerkt aan hun zelfontwikkeling voor een betere positie op de arbeidsmarkt. Hij hoopt dat deze training van grote waarde is voor de verdere loopbaan van de geslaagden die aan de slag kunnen als werknemer of als ondernemer. Zij kunnen rekenen op de ondersteuning van het ministerie. Vanuit het onderdirectoraat Arbeidsmarkt  zal er voor zij die aan de slag willen als werknemer,  worden bemiddeld voor een baan binnen de particuliere sector.  

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt heeft de geslaagden moed ingesproken door aan te geven dat je nooit faalt totdat je stopt met proberen. Hiermee heeft zij nadruk gelegd op de stap die zij gemaakt hebben om na hun baanverlies tijdens de COVID-19 pandemie, zich te registreren bij het onderdirectoraat Arbeidsmarkt van AWJ, waardoor zij in aanmerking zijn gekomen voor deze training.

 Zij hebben tools aangereikt gekregen  om hun herintrede te doen op de arbeidsmarkt. Esajas-Friperson heeft benadrukt dat skills ontwikkeling belangrijk is om hun waarde op de arbeidsmarkt te doen stijgen. De opgedane kennis en kunde zullen ertoe leiden dat zij een betere positie dan voorheen zullen bemachtigen op de arbeidsmarkt.

Etienne Etman, directeur SPWE, is tevreden met de prestatie en de motivatie van de geslaagden. Hij heeft laten weten dat de SPWE mogelijkheden bekijkt voor zij die willen ondernemen,  om te kunnen beschikken over een startkapitaal. Hetzij middels een lening bij de bank. Dit zal in een natraject geschieden.  De geslaagden zullen ondermeer een goede band moeten opbouwen met de bank. De SPWE zal daarbij de brug zijn tussen hun en de bank, zodat de geslaagden uiteindelijk een leningsovereenkomst kunnen sluiten om te beginnen met een onderneming. Hij heeft aangegeven dat SPWE open staat om ze verder te begeleiden. Zij kunnen zich eveneens wenden tot de SPWE voor verdere ondernemerschaps trainingen. Ook Brian Creebsburg, hoofd Dienst der Arbeidsbemiddeling heeft de participanten bemoedigd om alles op alles te zetten en te gaan voor succes. Vooral degene die willen gaan ondernemen zijn volgens Creebsburg bij de SPWE op de juiste plaats.

Paramaribo, 14 oktober 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

In het midden: Minister Steven Mac Andrew die zich heeft gericht tot de cursisten. links, Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt  AWJ tevens Raad van Toezicht SPWE) en rechts, Etienne Etman (directeur SPWE).