Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Mac Andrew apprecieert spontane informatie over jeugd participatie

Als lijfspreuk van minister Steven Mac Andrew geldt inclusiviteit, dialoog, participatie en samenwerking bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Tegen deze achtergrond heeft hij een open oor voor iedereen die wenst mee te denken over het beleid, zo ook voor de seniore burger, Roy Ritfelt, gepensioneerde van het toenmalige ministerie van Sport & Jeugdzaken die op maandag 23 mei 2022 enkele voorstellen heeft gepresenteerd aan de minister om te helpen met een campagne voor jongeren participatie. 

Bij deze gelegenheid heeft de minister opnieuw het belang van jongerenparticipatie benadrukt. Hij vindt de inbreng van jongeren noodzakelijk bij de uitvoering van het jeugdbeleid, daarom wil hij gauw een beslissing nemen over de structuren voor participatie van jongeren. Van belang hierbij zullen zijn dialoog, samenwerking, informatie-uitwisseling en participatie op beleidsniveau. Hij zal nog samen met de doelgroep van gedachten wisselen over hoe op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, waardoor het uiteindelijk ten goede kan komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land en niet slechts voor een groep die op de voorgrond treedt.

De heer Ritfelt onderschrijft de zienswijze van de bewindsman en zegt dat hij mede daarom in het verleden zich heeft ingespannen om een bijdrage daartoe te leveren. Hij vindt dat partijpolitiek uitgesloten moet worden bij jongerenparticipatie en pleit voor richtlijnen vanuit het ministerie bij de campagnevoering door jongeren die mee zullen doen om jeugdvertegenwoordiger te worden. De campagne van de kandidaten moet volgens hem neutraal en anders zijn dan bij de politieke verkiezingen. Vandaar zijn pleidooi voor een profiel voor de kandidaat-jeugdparlementariër. In zijn plan zoals hij dat ziet, heeft hij de waarden en normen verwerkt, waaraan de kandidaat-jeugdparlementariër dient te voldoen. Hieruit blijkt dat de kandidaat actief betrokken moet zijn in het maatschappelijk werk. Ook moet hij/zij tenminste een middelbare schoolopleiding hebben genoten. De heer Ritfelt heeft videomateriaal aangeboden aan de minister over hoe de jeugd op zeer creatieve wijze haar visie kan uitdragen. De bewindsman beloofde het voorstel te zullen bestuderen.

Mac Andrew heeft veel waardering voor de spontane bijdrage van Ritfelt. De betrokkenheid van burgers bij het beleid, maar ook het nemen van initiatieven vanuit de burgerij, zal hij in de komende periode faciliteren.  “Mijn deur staat open voor eenieder, die oplossings- en resultaatgericht een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van Suriname, zeker op de gebieden, die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie” aldus de bewindsman. De laatste jeugdparlementsverkiezingen zijn gehouden op 27 mei 2017. De minister stelt alles in het werk om na te gaan welke structuur het best de participatie van jongeren effectief kan bewerkstelligen en hoe verkiezingen voor de vertegenwoordiging van jongeren het best georganiseerd kunnen worden.

De seniore burger, Roy Ritfelt, gepensioneerde van het toenmalige ministerie van Sport & Jeugdzaken (link) en minister Steven Mac Andrew  met zijn staf.

Paramaribo, 24 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken