Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

Minister Levens en staf ontvangen ambtelijke verkenningsmissie van onderwijs uit Nederland

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en haar staf hebben een ambtelijke verkenningsmissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit Nederland ontvangen. Er is gesproken over het uitdiepen van de samenwerking op onderwijsgebied tussen beide landen. Op kleine schaal wordt er wel samengewerkt met individuele personen en of organisaties, maar met OCW moet de samenwerking op gang komen.

In haar welkomstwoord heeft minister Levens aangegeven, dat het bezoek van de delegatie past in de internationale samenwerking die Suriname met diverse landen aangaat. De bewindsvrouw is kort ingegaan op de samenwerkingsverbanden van het minOWC met andere bevriende naties. Momenteel vertoeven ook onderwijsdeskundigen uit Nederland in Suriname, die ondersteunen op het gebied van curriculumontwikkeling en toetsing. Onlangs waren er ook Peruanen in het land in verband met afstandsonderwijs, zei minister Levens.
De Nederlandse delegatie gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen periode en aankomende tijd. Ook onderwerpen zoals onderwijs post-COVID, meertaligheid en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn punten van bespreking geweest. Deze onderwerpen doen zich ook in Nederland voor en de delegatie was benieuwd naar de ervaringen in Suriname. Verder wilden zij van minOWC weten waar de behoeftes liggen ten aanzien van de vernieuwing van lesmaterialen.
Vanuit het minOWC is er een presentatie verzorgd voor de delegatie over onderwijs waarin onder andere de volgende onderwerpen zijn belicht:
–          Onderwijsvernieuwingen
–          Ontwikkelingsgericht onderwijs in relatie tot talentontwikkeling en niet zinloos achterhouden van kinderen
–          Aanpassingen in het onderwijs naar aanleiding van de COVID-pandemie (basis-, voortgezet- en hoger onderwijs)
–          Vraagstuk van koloniale collecties, samenwerking musea en staatscollecties.
Ten aanzien van het laatste aandachtspunt zal de Nederlandse delegatie verder overleggen met het Directoraat Cultuur. Er zal ook gesproken worden over het erfgoed en het belang van cultuureducatie en talentontwikkeling.
Delegatieleider van de Nederlandse missie tevens directeur Internationaal Beleid MinOCW, Gerbert Kunst, gaf aan onder de indruk te zijn van de omslag die wordt gemaakt naar het nieuwe onderwijssysteem in Suriname. Hij zei veel uit het onderwijssysteem met betrekking tot de vernieuwingen te herkennen.
De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, gaf aan het einde van de bespreking aan dat er genoeg informatie is gedeeld om na te gaan hoe invulling te geven aan de samenwerking. In ieder geval is de eerste stap gezet.
Naast de ambassadeur en delegatieleider Kunst bestond de delegatie verder uit: Koosje Spitz, clustercoördinator mondiaal, directie Internationaal Beleid (MinOCW),  Rutger Pol, directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs (MinOCW),  Sara Knijff,  plaatsvervangend directeur Erfgoed & Kunsten (MinOCW),  Henk Heikamp, senior beleidsmedewerker internationaal cultuurbeleid (MinOCW) en Michiel Valkenburcht, senior beleidsmedewerker internationaal cultuurbeleid en samenwerking van het ministerie van Buitenlandse zaken.
De delegatie vertoeft tot en met 16 april in Suriname.