Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh steekt schooljeugd een hart onder de riem

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft bij de aanvang van het nieuw schooljaar de schooljeugd aangemoedigd om goed gebruik te maken van haar grondrecht op onderwijs. Dit deed ze middels een boodschap op de Facebook-page van het ministerie en een bezoek aan de O.S. Albergaschool en de R. D. Simonsschool.  

Het weder opstarten van het onderwijsproces, na een onderbreking van 7 maanden als gevolg van de Covid-19 situatie, geeft de minister hoop om op eigen kracht de zo gewenste sociale en economische ontwikkeling van Suriname tot stand te brengen. Haar verwachting is gebaseerd op het feit dat nu de jeugd weer onderwijs mag volgen waardoor in de toekomst meer kennis voorhanden zal zijn die ingezet kan worden voor de ontwikkeling van het land.

Bij het bezoek aan de scholen heeft Kuldipsingh de leerlingen niet alleen bemoedigd, maar hen ook de keerzijde van de medaille voorgehouden. Zo zei ze dat het nieuw schooljaar een jaar wordt met heel veel uitdagingen, verwijzend naar Covid-19 dat constant op de loer ligt en naar de eventuele gevolgen van de maatregelen van de regering om de economie weer gezond te maken. Gezien de veerkracht van de samenleving is ze ervan overtuigd dat Suriname de vele problemen waarmee het te kampen heeft zal overwinnen.

De bewindsvrouw deed een beroep op de kinderen om op eigen initiatief te studeren en om de Covid-19 voorzorgsmaatregelen stipt op te volgen. Zij drukte te leerlingen op het hart om voorzichtig om te gaan met social media en om geen stoer gedrag te vertonen die ze in de problemen kunnen brengen. Ook heeft de minister ze aangespoord om met de ouders en verzorgers te praten wanneer iets hen dwars zit. De bewindsvrouw heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om alle leerkrachten te bedanken voor hun geduld en inzet om de kinderen te blijven begeleiden. De leerlingen van beide scholen hebben hun dankbaarheid getoond voor het bezoek van de minister door het voordragen van een gedicht en haar symbolisch een presentje aan te bieden. Na ongeveer 7 maanden werd er vandaag een aanvang gemaakt met de start van het nieuw schooljaar 2020 – 2021.

Paramaribo, 01 oktober 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken