Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh neemt Engelstalig arbeidsboek in ontvangst

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft van de schrijver Glenn Piroe het boekwerk “Introduction to the Labour Legislation of Suriname” in ontvangst genomen. Het boekwerk in het Engels is een update van het in 2011 gepubliceerde tweetalige gids over de arbeidswetgeving van de hand van de schrijver. In de tussentijd is een aantal wetten bijgekomen en gewijzigd en zijn ook er ook interessante rechterlijke uitspraken geweest. De overhandiging heeft op woensdag 15 juli plaatsgevonden.

In de publicatie is in de 22 hoofdstukken alle wetten die betrekking hebben op de arbeidswetgeving behandeld. Voor een groot deel van de wetten is de uitvoering opgedragen aan de minister. Het gaat om wetten die betrekking hebben op de algemene rechten en plichten van werknemers en werkgevers, de regulering van de arbeidsmarkt (uitzendwezen) en vreemdelingen, het contractenrecht (contractarbeid), de sociale zekerheid (ziektekosten, pensioen), de minimumloonwetgeving, de regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (vakantie) en de veiligheid, gezondheid en het welzijn op de werkplek (veiligheidswetgeving), kinderarbeid, ontslagrecht en het recht van vereniging, vergadering en collectieve onderhandelingen.

Minister Rishma Kuldipsingh en Onderdirecteur Glenn Piroe tijdens de overhandiging van het boekwerk “Introduction to the Labour Legislation of Suriname”.

Minister Kuldipsingh heeft bij verschillende gelegenheden, nationaal en internationaal, haar commitment aan Decent Work benadrukt en is daar ook een groot voorstander van. Over verschillende aspecten van het arbeidsrecht heeft de minister haar opvatting gedeeld onder andere in De Nationale Assemblee recent tijdens de begrotingsbehandeling. Het boekwerk is een handig naslagwerk voor onder andere ondernemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De schrijver is in het dagelijks leven onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van het ministerie van AW&J.    

Paramaribo, 16 juli 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken