Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh en Districtsraad Paramaribo tasten samenwerkingsgebieden af

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) en een delegatie van de Districtsraad Paramaribo onder leiding van de ondervoorzitter, Udairai  Panchoe, hebben tijdens een kennismakingsbezoek van gedachten gewisseld over hoe met elkaar samen te werken. Op de meeting bleek dat beide partijen belang hebben bij een samenwerking. De meest in het oog springende geïdentificeerde issues voor gezamenlijke aanpak in het district zijn: hangjongeren, werkloosheid onder jongeren, illegale vreemdelingen op de arbeidsmarkt en verbetering van de dienstverlening vanuit het ministerie.

Aangezien de leden van de districtsraad direct in contact staan met bewoners in de verschillende woonwijken in het district, bestaat de mogelijkheid voor het ministerie om via hun communicatielijnen en infrastructuur,doelgroepen van het beleid beter te herkennen en om deze op te delen in specifieke deelsegmenten. Hierdoor kan volgens Kuldipsingh doelgericht de dienstverlening worden aangeboden. Zo wenst de minister door het indelen van werkzoekenden enerzijds en anderzijds aanbieders van vacatures, op basis van verschillende criteria, efficiënter te kunnen inspelen op persoonlijke wensen en behoeften op de arbeidsmarkt. Hiertoe zal de bestaande vacature database van de Dienst Arbeidsbemiddeling worden gemoderniseerd tot een nationale vacaturebank die haar dienstverlening vooral online zal aanbieden. Ter ondersteuning van het nieuw werkgelegenheidsbeleid zal de curricula van drie (3) trainingsinstituten van het ministerie flexibel moeten zijn opdat deze naargelang de behoeften op de arbeidsmarkt snel aangepast moeten kunnen worden. De vacaturebank zal door haar nationale aanpak een goed zicht hebben in de behoeften op de arbeidsmarkt en zal de bedoelde werkarmen bij de tijd kunnen voeden met de benodigde arbeidsmarktinformatie.

De aanleiding van de ontmoeting met de minister was voor de districtsraad, afgezien van kennismaking, een gelegenheid om input te verkrijgen van het ministerie voor de totstandkoming van de districts- en ressortplannen. De minister zal binnenkort een directielid aanwijzen dat namens haar en het ministerie een klankbord kan vormen voor de raadsleden. De districtsraad Paramaribo bestaat uit 21 leden en is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van Paramaribo. De zetelverdeling in de districtsraad is een afspiegeling van alle zetels in de ressortraden van Paramaribo. De raad wordt geleid door de districtscommissaris.

Paramaribo, 26 augustus 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Districtsraad Paramaribo op bezoek bij minister Rishma Kuldipsingh van AW&J. Leden van de raad: Harold Khedoe, Saira Blank, Caroline Anches, Rayen Lewis, Sita Ramsoebhag, Udairai Panchoe (ondervoorzitter DR Paramaribo), Xiomara Cadogan, Anupkumar Moti. AWJ: Glenn Piroe en minister Kuldipsingh.