Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

Minister Emanuël neemt districtsbegrotingen in ontvangst

De districtscommissarissen van de diverse districten hebben hun districtsbegroting ingediend bij minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Dit gebeurde gisteren in het district Para bij Kimberly’s Park. Minister Emanuel legt uit dat het indienen van districtsbegrotingen een vaste procedure is binnen het departement. Ze legt uit dat er heel wat zaken vooraf zijn gegaan om een districtsbegroting vast te stellen. Zo zijn er in elke resorthoorzittingen geweest en moest er ook een districtsplan opgesteld worden aan de hand van de prioriteiten van de gemeenschap.

Emanuel zegt dat het indienen van de districtsbegroting niet alles is, de districtscommissarissen willen graag dat hetgeen wat is opgenomen in de begroting daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. “De dc’s hebben aangegeven uit te kijken naar het realiseren van de diverse plannen, want niets is zo lastig om elke keer dezelfde prioriteiten te krijgen van de gemeenschap”. De bewindsvrouw riep de dc’s op om niet bij de pakken te blijven zitten als er geen geld voor hen wordt vrijgemaakt.

Emanuel stimuleer de burgermoeders en burgervaders om in public private partnership te proberen de plannen van het district te helpen realiseren. Dat is volgens de minister niet nieuw, enkele districten hebben al enkele projecten op deze manier kunnen realiseren. Ze verwees naar Coronie die in PPP-verband logeergebouwen in orde heeft kunnen maken. Ook zegt de minister dat in het district Brokopondo middels een ppp-verband een mulo school recent in gebruik is genomen. Ook andere dc’s hebben deze manier van werken al onder de knie. In de verschillende ressorten worden een tal van projecten uitgevoerd met behulp van lokale ondernemers. “Dit alles juich ik toe. Laten we niet meer zitten en klagen of aangeven dat er geen middelen zijn, maar laten we uitkijken naar de mogelijkheden binnen de verschillende districten om de prioriteiten op te pakken”.