Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister AW&J neemt boek “Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname” in ontvangst

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft het boek “Het recht op privacy in de arbeidsrelatie in Suriname” in ontvangst genomen. Dit boek is overhandigd door Maitrie Maureen Chotoe die ter verkijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht een wetenschappelijk stuk inzake het onderwerp heeft verricht. Hieraan heeft het ministerie ook bijgedragen door de vernieuwde arbeidswetten en relevante informatie optimaal beschikbaar te stellen onder andere met betrekking tot de geregistreerde collectieve arbeidsovereenkomsten. De overhandiging heeft op vrijdag 12 maart plaatsgevonden.

Minister Rishma Kuldipsingh en Onderdirecteur GlennPiroe ontvangen het boek “Het recht op privacy in de arbeidsrelatie inSuriname” tijdens de overhandiging.

Minister Kuldipsingh stelt het delen van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten op prijs en is Chotoe erkentelijk voor het aanbieden van haar promotieonderzoek aan het ministerie. Dit zal bij het maken van nieuwe arbeidswetten geraadpleegd worden. De minister is voornemens om binnen niet al te lange tijd wetten aangeboden aan De Nationale Assemblee over seksueel molest en gelijke behandeling op de werkvloer behandeld te krijgen. Daarin zijn er ook aspecten verwerkt die te maken hebben met de privacybescherming van de werknemer.

Maitrie Chotoe heeft haar dankbaarheid getoond aan de minister en de onderdirecteur van Juridische Zaken en Internationale Zaken, Glenn Piroe, voor de bereidwilligheid om bij te dragen aan het onderzoek. Chotoe is voltijdse docent bij de Anton de Kom Universiteit en doceert arbeidsrecht en juridische vaardigheden en verricht onderzoek op deze gebieden. In haar studie voor promotie is de focus gelegd op de waarborging van het recht op privacy van de werknemer in de privaatrechtelijke arbeidsverhouding.

Paramaribo, 12 maart 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken