Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Min.ROM evalueert “Suriname Uitstoot Inventarisatie” dataproces 

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu_Min.ROM heeft een evaluatie bespreking gehad met een team van deskundigen, dat aangetrokken is voor vaststelling “Suriname Uitstoot Inventarisatie” over de periode 2000-2017. Dit project wordt gefinancierd door het Global Environment Facility (GEF) in samenwerking met United Nation Environment Programme (UNEP).

De focus werd gelegd op de volgende sectoren:

-Energie
-AFOLU (Agriculture, Forestry, Other land Use > landbouw, bosbouw en ander landgebruik)
-IPPU (Industrial Processes and Product Use > Industriele processen & producten gebruik)

– Waste (Afval sector)

De verzamelde data van deze sectoren zal verder worden gerapporteerd. Conform artikel 4 en 12 van het klimaatverdrag _United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), heeft Suriname om de 4 jaar de verplichting te rapporteren. Deze Nationale rapportage omvat o.a een inventarisatie van de uitstoot, passende mitigatie maatregelen en kwetsbaarheidsanalyses voor de diverse sectoren. Daarnaast, alle andere informatie die relevant zijn voor Suriname om het uiteindelijk doel van het Parijs Akkoord te bereiken.

Ook, is het rapporteren van het klimaatgedrag een strategisch instrument om belangrijke klimaatkwesties onder de aandacht van beleidsmakers te brengen. Verder om nationale prioriteiten in lijn te brengen met de doelen. In het kader van de vastlegging “Suriname Uitstoot Inventarisatie” heeft een team van deskundigen hieraan gewerkt als onderdeel van de 3e rapportage. 

De evaluatie vond vandaag, donderdag 18 augustus 2022 plaats, waarbij uitdagingen en verbeterpunten zijn besproken. Ook, zijn de minpunten met betrekking tot data verzameling, trainingen en het sofware gebruik aangekaart. 

Min.ROM heeft naar aanleiding van deze sessie besloten om te continueren met de capaciteits- en institutionele versterking.

Vervolgens zal deze informatie effectief gerapporteerd worden naar het secretariaat van het klimaatverdrag _United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  

Op 2 september wordt het resultaat van “Suriname Uitstoot Inventarisatie” gepresenteerd om verder te komen tot goedkeuring hiervan.

Tijdens de evaluatie zijn betrokken geweest:

– Mw. Ivette Patterzon (projectdrager ROM)
– Mw. Priscilla (projectcoördinator)
– Mw. Consuella Paloeng
– Mw. Ria Jharap
– Mw. Louise Zuilen
– Mw. Marie Forster
– Dhr. Iwan Samoender
– Dhr. Jurmen Adang
– Dhr. Daniel Lachman