Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Majoor Samuel neemt commando over bij Militaire Politie

Majoor Roy Samuel is de nieuwe commandant van het Korps Militaire Politie (KMP).  Hij neemt de functie over van luitenant-kolonel Petrus Wasimin. Majoor Samuel, die al 39 jaar bij het KMP zit en de afgelopen 4 jaren gefungeerd heeft bij DNV, is zich ervan bewust dat er een zware taak ligt op zijn schouders. Als nieuwe leidinggevende zal hij zich ervoor beijveren om de discipline binnen het leger terug te brengen en het korps naar grotere hoogten te brengen. Hij benadrukt dat het KMP het imago van voorheen moet terugkrijgen. Daarnaast is een van de doelstellingen van majoor Samuel dat het KMP zich meer laat zien in de samenleving. Overste Wasimin, de uittredende commandant, is ervan overtuigd dat majoor Samuel de transitie zal voortzetten en gaf aan het commando in volste vertrouwen over te dragen. Hij bracht een woord van dank uit aan de gehele organisatie voor het in hem gevestigde vertrouwen de afgelopen jaren en vroeg de eenheid om ook aan de nieuwe commandant dezelfde ondersteuning te geven.

Defensieminister Krishna Mathoera blikte terug op een goede samenwerking met de uittredende commandant Wasimin. Ze noemde hem betrokken bij de organisatie en bedankte overste Wasimin voor de wijze waarop hij de afgelopen twee jaar leiding heeft gegeven aan het KMP. De bewindsvrouw zegt dat dit is gebeurd onder uitdagende omstandigheden. Desondanks heeft hij het werk met passie gedaan. Kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, sprak vooral zijn waardering uit voor de inzichten van de uittredende commandant. Van de bevelhebber kreeg de nieuwbakken commandant ook mee om vooral verjonging door te voeren bij het KMP en daarmee voor opvolging te zorgen.