Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Mac Andrew is UN SDG Jeugd Ambassadeurs erkentelijk voor jongerenbetrokkenheid bij maatschappelijke issues

Minister Steven Mac Andrew ontving op dinsdag 12 juli 2022 de UN SDG Jeugd Ambassadeurs (United Nations Sustainable Development Goals), Chermain Pansa en Sivern Hammen om hun inzichten te vernemen met betrekking tot actuele jongerenaangelegenheden en het jeugdbeleid. Deze ambassadeurs zijn onderdeel van het Jeugdambassadeurs Programma van de Verenigde Naties (UN SDG JAP). Dit programma richt zich op jongeren waarbij de Agenda 2030 en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties hen worden bijgebracht.

De minister heeft bij dit onderhoud zijn erkentelijkheidbetoond aan de ambassadeurs voor de ontplooide initiatieven in de afgelopen periode. Hij zal daarom de initiatieven en programma’s van de jeugdambassadeurs blijven ondersteunen. De bewindsman heeft te kennen gegeven dat hij het jongerenpotentieel ten volle wenst te benutten, daarom zal hij zich sterk blijven maken voor jongerenparticipatie en jongerenbetrokkenheid bij het beleid. Tegen deze achtergrond verwacht Mac Andrew dat gezien hun ervaring en de invloed die ze uitoefenen op de jeugd, de UNSDG jeugdambassadeurs zich nog meer zullen inzetten voor het verder vergroten van de betrokkenheid van jongeren aan de ontwikkeling van ons land. Hij deelde mee dat het Directoraat Jeugdzaken een conferentie met jongeren en jongerenorganisaties aan het voorbereiden is om te praten over enkele pertinente aangelegenheden de jeugd rakende. Ook is een conferentie met maatschappelijke organisaties in voorbereiding, waar zal worden nagegaan hoe er programmatisch samengewerkt kan worden bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Op deze conferenties zullen participanten ruimschoots de gelegenheid krijgen om hun inzichten te delen over het jeugdbeleid met de minister en directie van Jeugdzaken.

Bij het aankaarten van maatschappelijke problemen door de jeugdambassadeurs is er vooral aandacht gevraagd voor werkloosheid en drugsgebruik onder jongeren. Deze aandachtspunten werden geïdentificeerd op basis van een survey uitgevoerd door de jeugdambassadeurs. De minister en zijn team werden ook geïnformeerd over andere activiteiten. Zo hebben de jeugdambassadeurs in samenwerking met SDG JAP-Nederland onlangs trainingen verzorgd aan lokale jongeren om hen bewuster te maken van de SDG’s. De jongeren die de training succesvol hebben doorlopen worden de SDG-voices genoemd en zullen het SDG-beleid verder uitdragen op scholen.

Paramaribo, 13 juli 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Madhoeri Moenesar (wnd. onderdirecteur NJA), Sivern Hammen (UN SDG jeugdambassadeur), minister Steven Mac Andrew, Chermain Pansa (UN SDG jeugdambassadeur), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Mitesh Bhaggoe (onderdirecteur NJI).