Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Loonraad doet minister AWJ advies voor nieuw algemeen minimumloon tussen SRD 35,00 – SRD 38,50

De Nationale Loonraad (NLR) heeft op woensdag 1 februari 2023 advies uitgebracht aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken voor vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon dat per 1 februari 2023 zal moeten ingaan. Het advies komt neer op een bedrag tussen SRD 35 en SRD 38,50 per uur. Dit advies is voor de minister bindend, maar voor het vaststellen en afkondigen van het nieuw algemeen minimumloon heeft de minister de goedkeuring nodig van de Raad van Ministers (RvM).

Aangezien het nieuw algemeen minimumloon per 1 februari zal moeten ingaan, heeft de minister de Loonraad te kennen gegeven het advies zo gauw mogelijk onder de aandacht te brengen van de RvM die de bevoegdheid heeft om naar zijn inzichten het advies aan te passen als voorwaarden voor de goedkeuring. Het is niet vanzelfsprekend dat de RvM akkoord dient te gaan met het advies van de Loonraad.

Het advies van de Loonraad is tot stand gekomen na overleg met stakeholders, waarbij zowel sociale als economische indicatoren in gelijke mate in acht worden genomen. Zodra de minister de goedkeuring krijgt van de Raad van Ministers, zal hij het nieuwe algemeen minimumloon bij beschikking vaststellen en bekendmaken. Het huidige algemeen minimumloon is vanaf 1 juni 2022 vastgesteld op SRD. 20,00.

Paramaribo, 01 februari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De Nationale Loonraad heeft zijn advies uitgebracht aan de minister van AWJ voor een nieuw algemeen minimumloon