Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Lancering 3th National Communication to the UNFCCC (NC3)

De lancering van de 3th National Communication to the The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) “NC3 Rapport”, waarbij het finale rapport is gepresenteerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De lancering vond plaats in Assuria High Rise op donderdag 20 april 2023.

Verschillende stakeholders die hebben bijgedragen deze mijlpaal te bereiken zijn uitgenodigd om de lancering van het NC3 rapport te vieren. Met de NC3 lancering wordt beoogd meer bewustwording te creëren bij de vak ministeries, overheidsinstituten, en het bedrijfsleven als het gaat om de rol die zij te vervullen hebben in de samenstelling van de klimaatrapportages die conform het klimaatverdrag om de vier jaren moeten worden ingediend. Uiteindelijk is het de bedoeling dit NC3 rapport in te dienen bij het secretariaat van het klimaatverdrag, zodat de wereldbevolking inzage heeft in het rapport en de toegang heeft tot informatie van Suriname als het gaat om klimaatverandering.

Suriname staat op het punt haar 3e Nationale Communicatie, oftewel Third National Communication to the UNFCCC (NC3) in te dienen. Het traject om te komen tot het NC3 rapport is gestart in 2019 met het voorbereiden van het Project Implementatie Plan (PIP). Dit PIP is uitgevoerd onder supervisie van het Directoraat Milieu van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in samenwerking met de United Nations Environment Programme (UNEP) en is gefinancierd door de Global Environment Facility (de GEF). Gedurende de afgelopen 3 jaren zijn er op verschillende momenten met relevante stakeholders sessies geweest waarbij zoveel mogelijk informatie en data is verzameld t.a.v klimaatverandering.

Zo was van belang te weten hoe klimaatverandering een effect heeft op Suriname en wat de bijdrage van Suriname is, t.a.v de uitstoot van broeikasgassen. In het rapport zijn verder opgenomen maatregelen die Suriname dient te treffen teneinde zich weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering (adaptatie maatregelen), alsook maatregelen die moeten garanderen dat Suriname haar uitstoot van broeikasgassen minimaliseert alsook de status van carbon negatief land blijft behouden. tav de uitstoot van broeikasgassen. In het rapport zijn verder opgenomen maatregelen die Suriname dient te treffen teneinde zich weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering (adaptatie maatregelen) alsook maatregelen die moeten garanderen dat Suriname haar uitstoot van broeikasgassen minimaliseert alsook de status van carbon negatief land blijft behouden.

Daarnaast is er ook informatie m.b.t de Surinaamse omstangdigheden opgenomen alsook overige informatie zoals o.a Gender en Klimaat, Awareness, capacity building, de hiaten en beperkingen etc. Een belangrijk bijkomstigheid bij dit rapport is dat Suriname in dit rapport informatie moest verschaffen over de rol van ITPs. Voor het samenstellen van het rapport zijn er ongeveer 25 consultants aangetrokken die elk hebben gewerkt aan een deelrapport en/of voor training en begeleiding hebben gezorgd van de experts. De verschillende experts van verschillende sectoren en disciplines zijn aan het werk geweest, bezig schaarse klimaatdata te verzamelen en te verwerken. Om de zoveel tijd zijn er op basis daarvan deelrapporten geproduceerd die tijdens validatie workshops zijn gepresenteerd aan desbetreffende belanghebbenden, teneinde meer draagvlak te creëren voor het einddocument.