Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Krin Birti project: Samen voor een schone en leefbare Flora!

Op 5 april 2024 vond in Flora de feestelijke lancering plaats van het Krin Birti project, gericht op een schone en gezonde leefomgeving. De ceremonie werd bijgewoond door prominente figuren, waaronder districtscommissaris Javinde, DNA-lid Plein, Milieudirecteur Sardjoe, directeur Gefferie en minister Dasai.

De sprekers, districtscommissaris Javinde, Milieudirecteur Sardjoe en minister Dasai, benadrukten allen het belang van een schoon milieu en de waarde van het project.

Het Krin Birti project van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zal in samenwerking met het districtscommissariaat van Paramaribo Zuid-West worden uitgevoerd. Bewoners worden nauw betrokken en gemotiveerd om deel te nemen aan schoonmaakacties, afvalscheiding en recycling.

“Een gezond milieu is van essentieel belang voor de menselijke gezondheid,
welzijn en het voortbestaan van alle leven op aarde.”
DC Javinde

Het project wil meer dan alleen de straten schoonmaken. Het streeft naar een verandering in mentaliteit om zwerfafval te verminderen en een gezondere leefomgeving te creëren. Bewoners worden gevraagd om:

  • Geen afval uit de auto te gooien
  • Afval niet achter te laten in de natuur of recreatiegebieden
  • Vuilnis op de juiste dagen te zetten
  • Plastic en restafval te scheiden

De minister roept alle betrokkenen op om samen te werken om van Flora een schone en leefbare wijk te maken. De successen van het project in Flora kunnen dienen als voorbeeld voor andere wijken in Paramaribo en Suriname.

We moeten samenwerken om van Flora
een schone en leefbare wijk te maken.”
ROM-minister Dasai

Na de toespraken werd het officiële billboard onthuld, de start van de bewustwordingscampagne. De campagne informeert de bewoners over het belang van een schoon milieu en geeft tips om hun leefomgeving schoon te houden.

Aansluitend vond er een symbolische overhandiging plaats van schoonmaakgereedschap aan een vertegenwoordiger van de buurt, wat de nadruk legt op participatie van de lokale gemeenschap.

Het Krin Birti project beoogt een duurzame verandering in het gedrag van de bewoners, wat zal leiden tot een schoner en gezonder Flora.

“Kon bondru kon na wan gi wan moro betre Sranan.”
ROM-minister Dasai