Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Kloof tussen vraag en aanbod van competenties voornaamste reden voor tekort aan arbeidskrachten

Het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren komt voornamelijk door een kloof tussen vraag en aanbod van competenties op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een skills assessment/ consultatie dat door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken onlangs is uitgevoerd in de sectoren: toerisme, ICT, hout, visserij en de constructie. De directe aanleiding voor het assessment is een eerder gehouden pilot vacature survey door het ministerie. Uit dat onderzoek waarbij de onderzoekspopulatie merendeel uit bedrijven in Paramaribo en Nickerie bestond, is gebleken dat er een tekort is aan arbeidskrachten in vooral de sector Handel. De consultaties zijn gehouden van 8 t/m 11 augustus 2022 waarbij minister Steven Mac Andrew persoonlijk aanwezig was. Het assessment is uitgevoerd door het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt.

Om specifiek na te gaan of er ook een tekort is in de bovengenoemde sectoren en wat de mogelijke oorzaken zijn van de eventuele tekorten, heeft het ministerie vertegenwoordigers geconsulteerd uit deze sectoren aangesloten bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Tijdens deze consultaties is ook gebleken dat al deze sectoren te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten op elk niveau, van functies met een lager instapniveau tot staf- en leidinggevende functies.

Voor de sectoren toerisme en ICT werd het tekort zelfs gekwantificeerd. Alleen al voor leidinggevende en staffuncties in de sector toerisme zijn er minimaal duizend vacatures ingeschat. Met betrekking tot de invulling van functies zoals koks, keukenassistenten, gidsen, et cetera zit de sector met de handen in het haar. Ten aanzien van de ICT-sector is aangegeven dat er een tekort is aan 350 tot 500 arbeidskrachten m.n. in de callcenters. Het tekort aan arbeidskrachten in deze sector is ook te merken in functies zoals software developers, auditing-personeel en cyber security-personeel. De trend aangaande het tekort in bepaalde functies is ook te zien in de overige sectoren. In de visserij o.a. is er dringend behoefte aan bootkapiteins en vissers; in de houtsector is men opzoek naar machine-operators en managementpersoneel. In de constructie sector zijn ook enorme uitgagingen in het aantrekken van competente arbeidskrachten benadrukt.

Ten aanzien van de mogelijke oorzaken van de tekorten aan menskracht in deze sectoren, heeft het assessment uitgewezen dat de oorzaken van uiteenlopende aard zijn. Toch blijkt dat de kloof tussen vraag en aanbod van competenties als voornaamste oorzaak genoemd kan worden. Met andere woorden: de vacatures kunnen voor een groot deel niet worden ingevuld omdat de kandidaten niet voldoen aan de gewenste harde en zachte vaardigheden én competenties. Een andere oorzaak die is genoemd is de Covid-19-pandemie en de lockdowns die daarmee gepaard zijn gegaan met als gevolg dat vooral personeel in de toerisme sector is weggetrokken naar andere sectoren. Ook is als oorzaak genoemd mindere financiële waardering voor arbeidskrachten. In de visserij bijvoorbeeld trekken vissers weg omdat ze in andere sectoren beter kunnen verdienen.

Om de tekorten aan menskracht op te heffen is het ministerie bij de gehouden consultaties geadviseerd om de curricula van de vaktrainingen aan te passen aan de behoefte van de bedrijven. Ook dient de curricula van het formeel onderwijs afgestemd te zijn op de vereiste competenties van het bedrijfsleven. Het aantrekken van vreemdelingen en het inzetten van stagiairs zien bepaalde van de geïnterviewden ook tot mogelijke oplossingen voor de huidige tekorten.

Door middel van deze consultaties heeft het ministerie een beter beeld gekregen over de vraag naar arbeidskrachten in deze sectoren en de specifieke kwalificaties die nodig zijn voor de invulling van de vacatures. Met deze informatie, kan het ministerie nu specifiek en geïntegreerd beleid ontwikkelen aangaande de tekorten aan menskracht binnen de genoemde sectoren.

Paramaribo, 26 augustus 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew zat aan bij de consultaties met de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. Op de foto vertegenwoordigers van de sector Visserij. De Consultaties werden gevoerd door Naomi Esajas-Friperson (onderdirecteur Arbeidsmarkt) Tirlotma Marhe-Kewal (wnd. hoofd Arbeidsstatistieken) en Shoblinadebi Chotkan-Somai (hoofd Arbeidsmarktontwikkeling).