Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Kick-off gemeenschapsproject trainingen SAO in Commewijne

Minister Steven Mac Andrew heeft op donderdag 6 oktober 2022 middels een toespraak het startsein gegeven voor een drietal vaktrainingen aan 52 cursisten in het district Commewijne. Het gaat om de trainingen: Electro huisinstallatie, Textiele werkvormen en Gas-, water- en sanitaire voorziening (Gawasa). Deze trainingen worden door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) verzorgd in het kader van gemeenschapsprojecten die door de Surinaamse overheid worden uitgevoerd in de verschillende districten. Het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning is belast met de coördinatie en ter beschikking stellen van de financiële middelen voor deze trainingen waardoor de cursisten slechts met een deel van het cursusgeld moeten inkomen. De trainingen die drie maanden zullen duren, worden in de middaguren verzorgd op de Sewrajsingh Muloschool in Commewijne. Voor de SAO is het na 15 jaren dat ze weer vaktrainingen in Commewijne zal verzorgen.

Minister Steven Mac Andrew die vanaf zijn aantreden als minister zich inzet om de werkgelegenheidskansen voor jongeren te vergroten, heeft bij deze gelegenheid het belang van vaktrainingen extra benadrukt in zijn spreekbeurt. Vaktrainingen vergroten volgens hem de kans op een baan of op zelfvoorzienendheid als kleine ondernemer. Hij brak vooral een lans voor klein-ondernemerschap. Klein-ondernemerschap is voor ons land van onschatbare waarde en verdient volgens hem blijvende aandacht, omdat het de drijvende kracht is achter de Surinaamse economie. Hij zal daarom klein-ondernemerschap blijven stimuleren onder jongeren. Hij vertrouwt erop dat met de opgedane kennis de jongeren in staat zullen zijn om als lokale makers en ambachtslieden te voldoen aan de vraag en behoefte aan kluswerkzaamheden dichtbij thuis. De bewindsman heeft de cursisten bemoedigd om deze kans met beide handen aan te grijpen door de training met succes af te ronden. Na afronding verwacht hij dat ze zullen blijven investeren in zichzelf om verder te groeien. Zijn streven is om alle districten aan te doen met vaktrainingen.  

Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO gaf aan dat armoede vergaande gevolgen kan hebben voor het leven van personen die zelfs in een maatschappelijk isolement kunnen raken. Tegen deze achtergrond vindt ze dat de vaktrainingen van de SAO ook een goed instrument om armoede te bestrijden, want de trainingen bevorderen volgens haar zelfredzaamheid en weerbaarheid onder personen die het in economisch opzicht niet breed hebben. Ze deed daarom een dringend beroep op de geselecteerde cursisten, die uitverkoren zijn uit een grote groep van belangstellenden, om deze opgelegde kans maximaal te benutten. De directeur van de SAO, Joyce Lapar, is blij om na 15 jaren het district Commewijne weer aan te doen met vaktrainingen. Ze verzekerde de cursisten dat na succesvolle voltooiing van de trainingen, ze met de kennis en vaardigheden in staat zullen zijn om hun eigen kost te verdienen. 

Jaswant Doekharan, projectmanager van het Bureau Gemeenschapsprojecten heeft de cursisten meegegeven dat hun inzet van grote waarde is om dit gemeenschapsproject tot een succes te maken. 

Mohamedshafiek Radjab, districtscommissaris van Commewijne, bedankte de regering voor de geboden kans aan de jongeren van het district. De DNA-leden, Soerjani Mingoen-Karijomenawi en Roy Mohan van het district Commewijne behoorden ook tot de aanwezigen. Mohan heeft de cursisten op het hart gedrukt om een vak te leren waarna ze als werknemer of als klein-ondernemer, volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij.  

Paramaribo, 11 oktober 2022

Vanuit de linkerzijde achter de tafel: Jaswant Doekharan (projectmanager Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning), Naomi Esajes-Friperson (voorzitter Raad van Bestuur SAO), Steven Mac Andrew (minister van AWJ), Mohamedshafiek Radjab (districtscommissaris van Commewijne), Soerjani Mingoen-Karijomenawi en Roy Mohan (DNA-leden van Commewijne). Achter het spreekgestoelte, Joyce Lapar directeur (SAO).