Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

‘Jubileumboek 40 jaar ontslagpraktijk in Suriname’ overhandigd aan minister Mac Andrew

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 6 mei uit handen van de schrijvers, Glenn Piroe en Ranu Marhe-Kewal, functionarissen verbonden aan het ministerie van  AWJ, het ‘Jubileumboek 40 jaar ontslagpraktijk in Suriname’ ontvangen. De publicatie dient ter herdenking van 40 jaar introductie van de ontslagwetgeving in Suriname en is het tweede jubileumboek over dit onderwerp. Het eerste jubileumboek  werd uitgegeven in 2006 en de schrijvers toen waren Glenn Piroe en Meena Kandhai-Ramai. De schrijvers hebben voor de overhandiging de publicatie kort toegelicht.

De publicatie gaat in op de periode tot 2022 en erin wordt onder andere de weg naar de aanname van de nieuwe Ontslagwet 2018 beschreven. Eveneens zijn het ontstaan van het Ontslagbesluit 2021 en de wettelijke grondslagen  weergegeven. Verder is in de publicatie organisatorische informatie over de ontslaginstituten, namelijk de Ontslagcommissie en Arbeidsinspectie (het Juridisch Bureau).  Ook is ingegaan op recente ontwikkelingen betreft het ontslagrecht binnen en buiten de arbeidsadministratie. In deze publicatie zijn statistieken gepresenteerd van de ontslagcijfers gebaseerd op verleende vergunningen door de Ontslagcommissie en ontslagen op staande voet over de periode  2012-2021. In de publicatie geven personen, betrokken in het ontslagsysteem, maar ook het bedrijfsleven en de vakbeweging, een korte opinie.

Minister Steven Mac Andrew stelt  de publicatie  op prijs en is van mening dat de informatie in het boekwerk noodzakelijk is voor verschillende stakeholders om meer inzicht te krijgen op het gebied van ontslagzaken. Vooral de statistieken die zijn opgenomen in de publicatie juicht hij toe, omdat deze misvattingen, die leven in de samenleving, kunnen opheffen. De bewindsman onderstreepte de gevoeligheid van het ontslag gebeuren, omdat ontslag toch een grote impact kan hebben op het leven van personen en hun gezinnen. Het is daarom goed dat de samenleving op de hoogte is van de ontslagwetgeving en het systeem. De bewindsman benadrukte ook, dat het goed is, dat het ministerie op gezette tijden publicaties uitgeeft over zijn werkzaamheden.

Paramaribo, 9 mei 2024

Communicatie Unit                     

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew met de schrijvers, Glenn Piroe en Ranu Marhe-Kewal, bij de aanbieding  van de publicatie ‘Jubileumboek 40 jaar ontslagpraktijk in Suriname’.