Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jongeren in Moengo hebben nu computervaardigheden onder de knie

Drieëntwintig (23) jongeren, waaronder 20 dames en 3 heren, hebben in Moengo, Marowijne, de computertraining van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) met succes afgerond. De training is kosteloos door het ministerie aangeboden aan de jongeren in het kader van het project Computertrainingen voor schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters in de districten. De jongeren zijn getraind in het gebruik van de softwareprogramma’s: Windows, Word, Excel en PowerPoint. De certificaatuitreiking vond plaats op woensdag 23 februari 2023 in Moengo. Bij deze gelegenheid zijn de jongeren toegesproken door onder andere de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe en de onderdirekteur Nationaal Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar 

In haar spreekbeurt gaf de directeur blijk van tevredenheid nu weer een groep van jongeren een van de vele aangeboden kansen vanuit het ministerie heeft aangegrepen om specifieke vaardigheden bij zich te ontwikkelen. Ze was extra opgetogen van vreugde nu het gaat om districtsjongeren die zich in twee wekentijd hebben ingezet om computervaardigheden onder de knie te krijgen. Deze vaardigheden zijn volgens Mangroe, afgezien van het gegeven dat ze onmisbaar zijn om schoolopdrachten uit te voeren, van belang voor de jongeren om mee te kunnen doen aan digitale communicatie die steeds meer de overhand krijgt in onze samenleving. Ze heeft de jongeren aangemoedigd om te blijven werken aan hun ontwikkeling door te participeren in overige educatieve activiteiten in het district. De onderdirekteur van NJA, Moenesar, gaf in haar spreekbeurt aan dat de cursisten het niet hierbij moeten laten en goed gebruik moeten maken van de kansen die hun wordt geboden. Zij benadrukte het belang van computerkennis voor hun ontwikkeling.   

De directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata, vond het een uitdaging om alle participanten zover te krijgen om de eindstreep te halen. Met peptalk en wat extra aandacht aan de personen die wilde afhaken, is het haar gelukt om alle participanten over de streep te trekken. De overige sprekers waren: het hoofd van de Barronschool, mevrouw Ceder, en een vertegenwoordiger van de DC van Marowijne. Beide hebben de jongeren een hart onder de riem gestoken om voort te gaan met het zich ontwikkelen, waardoor ze als volwaardige burgers kunnen participeren in het district en zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Marowijne. Een van de jongeren is geslaagd met een gemiddelde score van 9.9 voor alle 3 onderdelen, namelijk: Word, Excel en PowerPoint.

De computertrainingen voor jongeren worden landelijk uitgevoerd. Dit project is een voortzetting van 2021 waarbij de computertrainingen in Paramaribo en Wanica werden gegeven. Nu zijn de districten aan de beurt. Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Moengo kijkt uit naar meer activiteiten vanuit het ministerie naar jongeren toe. Het ministerie zal intern nagaan hoe een prikkel gegeven kan worden aan de jongeren aldaar, met de bedoeling dat ze zelf initiatieven nemen voor meer activiteiten met hun leeftijdsgenoten in hun woonwijk.

Paramaribo, 24 februari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

De jongeren van Moengo die met succes de training computervaardigheden hebben afgerond. Op de foto is ook te zien de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe en de onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden, Madhoeri Moenesar.