Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jeugdraad Suriname volgt succesvolle communicatietraining

Leden van de Jeugdraad Suriname (JRS) hebben op 9 december 2023 een inspirerende training communicatievaardigheden gekregen, om zodoende de communicatie binnen de JRS, maar ook met andere personen, aan te scherpen en verder te ontwikkelen. Zij hebben daarbij waardevolle inzichten verkregen, welke ongetwijfeld van invloed zullen zijn op hun persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de Jeugdraad Suriname. De training, die vier uren geduurd heeft, is verzorgd door Emmy Hart en Christien Naarden, deskundigen op het gebied van communicatie voor jeugdvertegenwoordigers, diplomaten en beleidsmakers. De Jeugdraadsleden hebben enthousiast geparticipeerd en zich positief geuit over de training. Ook de trainers zijn ingenomen met het succes van deze training die heeft plaatsgevonden in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken.

Jeugdraadslid Refaja Lindveld heeft aangegeven dat de training leerzaam was en rust bood om na te denken over persoonlijke doelen en doelen van de Jeugdraad Suriname. Shemar Rier vond dat de training meer ruggegraat heeft gegeven aan zijn streven om zijn levens- en ontwikkelingsdoelen na te streven. Hij heeft een baggage aan inzicht verkregen als het gaat om communiceren, waarbij niet alleen kennis maar ook karakter een belangrijk aandachtspunt is. Ook Xemilya Asanredjo, plaatsvervangend ondervoorzitter van de JRS, heeft de training als leerzaam en positief ervaren. Zij heeft kunnen nadenken over haar communicatiestijl en hoe die te verbeteren. Overtuigd van de communicatievaardigheden, die zijn aangeleerd en aangescherpt en de verkregen inzichten in de menselijke denkwijze, kijken de Jeugdraadsleden uit naar een vervolgsessie. Zij beseffen allen dat goede communicatie cruciaal is voor groei en ontwikkeling van jongeren in geheel Suriname en uiteraard ook binnen de Jeugdraad Suriname.

Paramaribo, 20 december 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Derde van linksuit: de trainer Emmy Hart met 3 plekken verder Christien Naarden, te midden van de Jeugdraadsleden bij de communicatietraining in de Conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken.