Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jeugdraad Suriname kiest zijn leiding op democratische wijze

De Jeugdraad Suriname (JRS) heeft op  vrijdag 8 september 2023 zijn leiding gekozen. In een spannende verkiezingsstrijd is Rajeev Goerdin gekozen tot voorzitter van de JRS, Gracelynn Amautan tot ondervoorzitter, terwijl Xemilya Asanredjo is gekozen tot plaatsvervangend ondervoorzitter. De  verkiezing heeft plaatsgevonden in de grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), onder leiding van de verkiezingscommissie, bestaande uit leden van de Jeugdraad Suriname. Middels deze verkiezing heeft het ministerie  van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), wederom bewezen dat jongeren in staat zijn om op een democratische manier een eigen leiding te kiezen.

Minister Steven Mac Andrew heeft de Jeugdraadsleden voor de stemming moed ingesproken. Hij heeft benadrukt dat de overgang van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) naar de Jeugdraad Suriname een weloverwogen beslissing is geweest, zodat de gekozen jeugdvertegenwoordigers meer dan voorheen in contact treden met jongeren over het gehele land. Hij is van mening dat de Jeugdraad  zich moet kunnen focussen op issues rakende de jeugd en hun mening daarover moet kunnen uiten. Een effectieve aanpak van deze issues en uitdagingen kan zeker wanneer jongeren worden gehoord en hun mening kunnen uitspreken. Mac Andrew accentueerde het belang van samenwerking binnen de raad om invulling te kunnen geven aan inspraak en betrokkenheid van de jongeren bij het verduurzamen van het nationaal jeugdbeleid. Er zijn tal van issues die enorm aandacht en aanpak behoeven. De minister noemde daarbij mental health, jeugdcriminaliteit, hoge dropout percentages en tienermoeders en slechte sociale economische omstandigheden waar jongeren onder gebukt gaan. Allemaal zaken die de Jeugdraad Suriname landelijk zal moeten aanpakken in samenspraak met de Surinaamse overheid. Hij heeft de raadsleden op het hart gedrukt om mee te werken aan de volledige overgang naar de Jeugdraad Suriname en zich niet te beroepen op zaken zoals die plaatsvonden ten tijde van het Nationaal Jeugdparlement die niet meer bestaat. Het is volgens de minister de tijd voor effectieve uitvoering van het jeugdbeleid met een sterke focus op jongeren en ontwikkeling. Hij heeft hen bemoedigd om in eenheid op te trekken om invulling te kunnen geven aan inspraak en betrokkenheid van de doelgroep bij het verduurzamen van het nationaal jeugdbeleid.

Minister Steven Mac Andrew en de directie van het directoraat Jeugdzaken, het Nationaal Jongeren Instituut (NJI) alsook het onderdirectoraat Jeugdcentra hebben de verkiezing vanuit de tribune gevolgd en zijn tevreden met het verloop daarvan. De Jeugdraad Suriname kan nu volledig in werking treden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren op bestuurlijk niveau, om ook het risico dat jongeren lopen om af te glijden in de maatschappij weg te werken.

Paramaribo, 9 september 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Mitesh Bhaggoe (waarnemend directeur NJI),Rajeev Goerdin (voorzitter JRS), Steven Mac Andrew (minister AWJ), Gracelynn Amautan (ondervoorzitter JRS), Xemilya Asanredjo (plaatsvervangend ondervoorzitter JRS, Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Hakiem Lalmahomed (onderdirecteur NJI).